Warmińsko-Mazurska Grupa Wojewódzka IPA wspólnie z KWP w Olsztynie zorganizowała Dzień Dziecka z Policjantem.

33

W poniedziałek (27.05.2024 r.) na terenie hali sportowej Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie funkcjonariusze z garnizonu Warmińsko-Mazurskiego oraz członkowie Warmińsko-Mazurskiej Grupy Wojewódzkiej IPA zorganizowali Dzień Dziecka z Policjantem. Udział w nim wzięli funkcjonariusze z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji, Oddziału Prewencji Policji, policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, policyjny technik oraz instruktorzy technik interwencji.

Młodzież, która odwiedziła funkcjonariuszy, miała możliwość zapoznania się z ich wyposażeniem, z pojazdami jakimi dysponują jak również przetestowania swojej sprawności fizycznej na torze przeszkód przystosowanym do ich wieku. Największą frajdę sprawił pokaz umiejętności psa służbowego oraz policyjnej armatki wodnej. Podczas spotkania nie zabrakło poczęstunku cukierkami, które dzieciom przywiózł robot saperski oraz Sierżant Bóbr. Nagrody w konkursie zorganizowanym przez policjantów zostały zakupione przez Warmińsko-Mazurską Grupę Wojewódzką IPA a słodycze ufundowało Jeronimo Martins Polska Centrum Dystrybucyjne „Biedronka” w Stawigudzie.

Tekst: KWP Olsztyn, P.S.

Foto: KWP Olsztyn