Wiosenne zebranie Zarządu Lubelskiej GW IPA

94

W dniu 31 marca 2023r. w restauracji „Dwór Choiny” w Kazimierzówce k/Świdnika odbyło się wiosenne zebranie Zarządu Lubelskiej Grupy Wojewódzkiej IPA. Na zebranie przybyło 17 osób wśród których byli: kol. Prezes, Skarbnik, Sekretarz, Przewodniczący Regionów IPA LGW z Chełma, Lublina, Opola Lubelskiego, Włodawy i Zamościa, Komisja Rewizyjna oraz delegaci, wybrani przez członków swoich regionów.

Tuż przed rozpoczęciem zebrania Zarządu, dwóch kolegów zostało wyróżnionych medalem „Za wyróżniającą się działalność statutową”. Medal z rąk Prezydenta SP IPA kol. Piotra Wójcika otrzymali: kol. Grzegorz Pieczykolan i Andrzej Nowosad z Regionu IPA Chełm. Ponadto kilka osób z Regionu IPA Lublin zostało uhonorowanych odznakami i certyfikatami za długoletnią przynależność do naszego Stowarzyszenia.

W trakcie zebrania dokonano podsumowania działalności LGW IPA w 2022 roku, szczegółowo omówiono sprawy finansowe Grupy Wojewódzkiej, w tym wpływy i wydatki z 1%. W trakcie obrad przyjęto szereg uchwał niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Lubelskiej Grupy Wojewódzkiej. Kol. Prezes i Przewodniczący Regionów IPA LGW przedstawili plany działalności na 2023 rok.

Po wyczerpaniu programu zebrania kol. Prezes podziękował obecnym za przybycie oraz wspólnie z kol. Przewodniczącym Regionu IPA Lublin złożył wszystkim zebranym życzenia wielkanocne.

Tekst: Piotr Wójcik

Zdjęcia: uczestnicy zebrania