Wiosna na sportowo

12

Szanowni Państwo,

zachęcamy Państwa do udziału w akcji charytatywnej „Wiosna na sportowo” organizowanej przez Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach wspólnie z Gabinetem Komendanta Głównego Policji. Celem przedsięwzięcia jest propagowanie aktywności fizycznej jako skutecznej metody rozwoju osobistego, a także integracja środowiska policyjnego.

Akcja odbywa się w terminie 15 maja – 16 czerwca 2024 roku.

Szczegóły dotyczące wydarzenia znajdziecie Państwo na stronie: http://pw.policja.pl/pl/wiadomosci/wydarzenia/3194,Wiosna-na-sportowo.html

Bardzo proszę o dystrybucję informacji wśród funkcjonariuszy i pracowników Policji.

Pobiegnijmy razem dla FUNDACJI