Wizyta Prezydium SP IPA w Czarnogórze

134

W dniach 1-4 grudnia 2021 roku, na zaproszenie Biljany Dulović – Prezydenta Sekcji IPA Czarnogóra, 7 osobowa delegacja Prezydium Sekcji Polskiej IPA (pod przewodnictwem kol. Piotra Wójcika – Prezydenta SP IPA) przebywała w Czarnogórze. W trakcie pobytu w Czarnogórze związanego z podpisanym porozumieniem o współpracy pomiędzy naszymi Sekcjami, odbyliśmy szereg roboczych spotkań zarówno z przedstawicielami czarnogórskiej Policji między innymi spotkanie z Zastępcą Komendanta Głównego Policji Granicznej i z Komendantem Stołecznym Policji w Podgoricy oraz wizytą w Akademii Policyjnej w Danilovgradzie, jak też z kolegami z IPA z różnych Regionów Czarnogóry (Region Jug, Region Sevier i Region Centrum). Wiceprezydent Sekcji IPA Czarnogóra kol. Vojislav Dragović oprowadził nas po obiektach sportowych, na których w maju 2022 roku odbędzie się „Olimpiada IPA” i poprosił nas o opinię co do tych obiektów oraz przedstawił nam wstępny program tej sportowej imprezy.

Trzeciego dnia naszego pobytu zorganizowano nam wyjazd do miasta Szkoder w Albanii, gdzie spotkaliśmy się z przedstawicielami Sekcji IPA Albania oraz z Przewodniczącą Regionu IPA Szkoder. W trakcie tego spotkania omówiliśmy szereg spraw związanych z funkcjonowaniem naszych Sekcji Narodowych, jak też wyraziliśmy chęć nawiązania współpracy pomiędzy Sekcją IPA Albania i IPA Polska. Zostaliśmy zaproszeni do przyjazdu na Kongres Wyborczy Sekcji IPA Albania, który odbędzie się w lutym 2022 roku. Uzgodniliśmy, że po wyborze nowych władz IPA Albania rozpoczniemy rozmowy dotyczące nawiązania współpracy pomiędzy naszymi Sekcjami.

W ostatnim dniu naszej wizyty w Czarnogórze, odbyliśmy wspólne posiedzenie Prezydium IPA Polska i IPA Czarnogóra. Spotkanie to odbyło się w miejscowości Bar. Podczas tego posiedzenia omówiliśmy dotychczasową współpracę oraz uzgodniliśmy jak będzie ona przebiegać w 2022 roku. Nasz 4 dniowy pobyt w Czarnogórze został przygotowany w pełni profesjonalnie, spotkania i wizyty były bardzo merytoryczne, a opieka ze strony koleżanek i kolegów z Prezydium Sekcji IPA Czarnogóra była perfekcyjna. Chociaż pogoda nam nie sprzyjała, gdyż przez dwa dni padał deszcz, to organizatorzy postarali się żebyśmy mogli zobaczyć najpiękniejsze miejsca w Czarnogórze i pokazali Kotor, Ulcinij, Budva, Podgorica, wyspę św.Stefana oraz Stary Bar.

Współpraca pomiędzy Sekcją IPA Czarnogóra i IPA Polska będzie kontynuowana w następnych latach i jak ustalono na wspólnym posiedzeniu trzeba ją „przenieść” na poziom działalności naszych struktur terenowych, czyli pomiędzy Regiony w obu Sekcjach IPA.

Tekst: Piotr Wójcik

Zdjęcia: Aneta Sobieraj