Wolontariackie poradnictwo obywatelskie, upowszechnianie i ochrona prawa konsumentów, promowanie znaczenia Policji i Straży Granicznej oraz prewencja kryminalna to jedne z nielicznych ofert skierowanych do mieszkańców powiatów lidzbarskiego i bartoszyckiego

169

W dniu 12 lutego 2024r. o godzinie 11.00 w siedzibie włodarza miasta Lidzbark Warmiński doszło do finalnego spotkania reprezentantów Regionu IPA Bartoszycko-Lidzbarskiego Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji z Burmistrzem Miasta Jackiem Wiśniowskim. Głównym celem spotkania było oficjalne podpisanie porozumienia o współpracy. Dotychczas mieszkańcy obu powiatów mieli już okazję do skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej oferowanej przez nasz Region, w szczególności co do ochrony praw konsumentów. W tej materii wśród osób szczególnie zaangażowanych w konsultacje należy wyróżnić naszego kolegę Zenona Królika. Legitymuje się on nie tylko wykształceniem prawnym ale ma także bogate doświadczenie w sądownictwie bowiem od kilku lat prowadzi postępowania mediacyjne w sprawach karnych czy też mediacje w sprawach nieletnich.

Wcześniej pełnił funkcję Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenckich w Bartoszycach. Społeczność lokalna z uwagi na bliskie sąsiedztwo z rosyjskim obwodem Królewieckim interesuje się także tematyką działalności Straży Granicznej. Ze strony Regionu oferowane są więc bloki szkoleniowe oraz prewencyjne kierowane do grup mieszkańców zrzeszonych m. in. w Uniwersytecie III wieku oraz do osób niepełnosprawnych. Przewodniczący Regionu Robert Biculewicz piastujący tę funkcję od 11 grudnia 2022 roku chwali się, że coraz więcej samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych chce współpracować ze Międzynarodowym Stowarzyszeniem Policji. W pierwszej kolejności nawiązano współpracę ze Stowarzyszeniem na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Zdrowia JESTEŚMY RAZEM z siedzibą w Górowie Iławeckim pow. bartoszycki.

Porozumienie o współpracy z prezesem Piotrem Baczewskim „Jesteśmy Razem” zawarto 11 kwietnia 2023r. Urzędujący Komendant Powiatowy Policji w Lidzbarku Warmińskim jest zadowolony z zaangażowania podległych funkcjonariuszy i aktywności emerytów, członków IPA. Ma to znaczący wpływ na kształtowanie dobrego wizerunku Policji i Straży Granicznej w społeczności lokalnej. Mamy więc nadzieję na dalsze sprawne realizowanie postanowień zawartych porozumień.

Opracował: kol. Jerzy Gawura

Foto: foto Jerzy Gawura