Wrześniowe spotkanie Zarządu ZGW IPA w Szczecinie

142

Powakacyjne, robocze spotkanie członków Zarządu Zachodniopomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA – Szczecin, odbyło się w dniu 04. września 2019 r. w gościnnych progach Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Miłym akcentem przed rozpoczęciem zebrania było uroczyste wręczenie legitymacji nowemu członkowi Regionu IPA – Szczecin kol. Jackowi Fabisiakowi. Ponadto kol. Robert Rzeźnik – Prezes Grupy – przekazał specjalne Podziękowanie kol. Waldemarowi Sosnowskiemu z Regionu IPA w Białogardzie za owocną współpracę z Panem Mirosławem Tomczykiem (Zasłużony dla IPA SP) oraz jego wsparcie w działaniach statutowych naszego stowarzyszenia.

Podczas spotkania omówiono sprawy organizacyjne, finansowe i logistyczne Grupy za okres minionych ośmiu miesięcy. Kolega Marian Walkowski przedstawił stan rejestracji nowego składu Prezydium ZGW IPA – Szczecin na kadencję 2019 – 2023 w Krajowym Rejestrze Sądowym, natomiast kolega Krzysztof Wachowicz (koordynator Grupy ds. 1% OPP) wnikliwie zrelacjonował wpłaty 1% podatku z 2018 r. na rzecz ZGW.

Na zakończenie zebrania Przewodniczący poszczególnych Regionów IPA przedstawili propozycje imprez turystycznych i kulturalnych na pozostałą część roku 2019.

Zarząd Grupy składa serdeczne podziękowanie kol. Elżbiecie i kol. Grzegorzowi z Regionu IPA – Szczecin za perfekcyjne przygotowanie zebrania.

Servo Per Amikeco !!!

 kol. Mariola Świątczak                                                         

sekretarz ZGW IPA – Szczecin

Autor zdjęć : kol. Michał Mayer Region IPA-Szczecin