Wsparcie Krajowego Zarządu SP IPA dla policjantów

40

Już od początku marca br. wszystkie służby ratownicze (w tym i Policja) w Polsce i na całym świecie zmagają się z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. W tej trudnej sytuacji wiele stowarzyszeń, fundacji oraz organizacji pozarządowych stara się w miarę swoich możliwości wesprzeć ich działania. Pod koniec kwietnia – w związku z prośbą Komedy Głównej Policji – Krajowy Zarząd Sekcji Polskiej IPA podjął uchwałę o wydatkowaniu środków zgromadzonych w ramach tzw. 1% na walkę z tą epidemią. Krajowy Zarząd Sekcji Polskiej IPA postanowił, że pieniądze w wysokości 15.000 zł., zostaną przeznaczone na zakup środków ochrony osobistej w postaci maseczek ochronnych dla policjantów bezpośrednio zaangażowanych w zwalczanie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.

W maju, dzięki zaangażowaniu Prezydium SP IPA zakupiono 4550 sztuk certyfikowanych maseczek ochronnych i przekazano je do dyspozycji Dyrektora Biura Logistyki Komendy Głównej Policji (jednocześnie Prezesa Stołecznej GW IPA), który w uzgodnieniu z Prezydentem SP IPA rozdysponował przedmiotowe maseczki do jednostek Policji na terenie Polski, w których występują braki tego rodzaju środków ochrony osobistej (proporcjonalnie do wielkości jednostek i ilości zadań realizowanych w ramach kontroli przestrzegania kwarantanny.

Ponadto, dzięki intensywnym rozmowom prowadzonym przez Prezydenta SP IPA i Prezesa Stołecznej GW IPA z przedsiębiorstwami wspierającymi działalność statutową SP IPA, udało się pozyskać (bezpłatnie) kolejne maseczki ochronne dla policjantów w ilości ponad 6000 sztuk. Dodatkowo, pozyskano również ponad 600 sztuk maseczek ochronnych dla strażników granicznych z Karpackiego Oddziału SG w Nowym Sączu. Na podkreślenie zasługuje fakt, że łącznie SP IPA pozyskała ponad 11000 sztuk maseczek ochronnych dla Policji i Straży Granicznej.

Przekazujemy gorące podziękowania naszym darczyńcom i osobom zaangażowanym w rozmowy z nimi, w szczególności dla Pana Leszka Kuzaja (byłego rajdowca samochodowego) i już myślimy o dalszych wspólnych działaniach mających na celu wspieranie ciężkiej służby funkcjonariuszy.

Mamy nadzieję, że przekazane  w tzw. „teren” przez Krajowy Zarząd SP IPA środki ochrony osobistej podniosą poziom bezpieczeństwa policjantów pełniących służbę w tych trudnych czasach.

Tekst i zdjęcia: Piotr Wójcik