WYBORY IPA 2020 W STRAŻY GRANICZNEJ W SZCZECINIE

188

21. maja 2020 r. o godz. 14.00 w Szczecinie, odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Regionu IPA SG Szczecin.

Do Prezydium Regionu IPA SG oraz Komisji Rewizyjnej na kadencję 2020 – 2024 wybrano następujące osoby:

Przewodnicząca –      kol. Krystyna MAJUNKA

sekretarz             –      kol. Rafał WACHOWICZ

z-ca sekretarza   –      kol. Jarosław KĘSICKI

członkowie Zarządu :  kol. Mirosław BOROWCZAK i kol. Michał MUCHA.

Komisja Rewizyjna :   kol.  Alfred DUSZYŃSKI i kol. Grzegorz PIESZKO.

Zebranie odbyło się sprawnie, w przyjaznej, serdecznej atmosferze i niezmiennymi energiami do działania w nowym składzie. Servo Per Amikeco !!! Tekst : kol. Krystyna Majunka; autorka zdjęć : kol. Mariola Świątczak.