Wybory w Łódzkiej Grupie Wojewódzkiej IPA

391

3 stycznia 2020 roku o godz. 15:00 w Auli KWP Łódź odbyły się wybory do Zarządu ŁGW IPA.

Już po raz czwarty, jednogłośnie i bezkonkurencyjnie Prezesem ŁGW IPA został Jan Kuropatwa.

Jan Kuropatwa stanowisko Prezesa ŁGW IPA piastuje od 12 lat i ponownie będzie przewodniczył łódzkiej grupie przez kolejne cztery lata, co wskazuje na ogromne zaufanie członków do Prezesa.

Skład nowego Zarządu ŁGW IPA ukształtował się w następujący sposób: Sekretarz – Rafał Płóciennik, Z-ca Sekretarza Adam Czerwiński, Skarbnik – Grzegorz Januszkiewicz, Członkowie Zarządu – Aneta Sobieraj ( jednocześnie pełni zaszczytną funkcję V-ce Prezydenta Sekcji Polskiej IPA), Stanisław Jabłoński, Paweł Ciesek, Marek Peterman. Komisja Rewizyjna – Przewodniczący: Włodzimierz Szrajber, Tomasz Olszewski, Adam Górniewicz. Servo per Amikeco…