Wybory w Regionie IPA Biała Podlaska

149

W dniu 5 stycznia 2023r. w „Karczmie Rycerskiej” w Białej Podlaskiej odbyło się Walne Zebranie Członków Regionu IPA Biała Podlaska.

W imieniu ustępującego Prezydium, sprawozdanie z działalności w latach 2019-2023, uczestnikom zebrania przedstawił Przewodniczący kol. Tomasz Struk. Na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zebranie udzieliło absolutorium dotychczasowemu Prezydium Zarządu Regionu IPA Biała Podlaska, co pozwoliło na przeprowadzenie wyboru nowych władz.

Przewodniczącym Regionu ponownie wybrany został kol. Tomasz STRUK, Sekretarzem kol. Daniel ZASADZKI, Zastępcą Sekretarza kol. Ernest SOSIDKO, Skarbnikiem kol. Wojciech LESIUK, Członkiem Prezydium kol. Sławomir JAROCKI i Andrzej POPIS. Spośród uczestników zebrania wybrano również 3 osobową Komisję Rewizyjną. Przewodniczącym został kol. Jarosław JANKIEWICZ, a członkami Komisji Krzysztof Czopiński i Grzegorz Struk.

W związku ze zbliżającymi się wyborami władz Prezydium Zarządu Lubelskiej GW, wybrano również 5 delegatów Regionu IPA Opole Lubelskie na Zebranie Delegatów Grupy Wojewódzkiej oraz 2 członków Zarządu LGW IPA.

Plany nowego prezydium na ten rok i lata następne to dalszy rozwój Regionu, integracja członków i ich rodzin, działalność charytatywna, sportowa, turystyczna oraz rekreacja w szeroko pojętej dewizie naszego Stowarzyszenia „Servo per amikeco” czyli „Służyć poprzez przyjaźń”.

Na zebraniu obecny był Prezydent SP IPA kol. Piotr Wójcik, który realizując uchwałę Krajowego Zarządu SP IPA uroczyście uhonorował kol. Arkadiusza DAWIDZIUKA srebrnym „Krzyżem Zasługi dla IPA Sekcja Polska”.


Tekst: P. Wójcik

Zdjęcia: G. Worlicki