Wybory w Regionie IPA Grudziądz

68

W dniu 16.12.2023 odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze IPA Region w Grudziądzu. Zebranie poprowadził Przewodniczący Regionu Robert Olszewski. Na zebraniu obecny był Prezes Kujawsko-Pomorskiej Grupy Wojewódzkiej Krzysztof Rozpędowski oraz Sekretarz Wiesław Rzyduch i członek Komisji Rewizyjnej Paweł Mazurek. Podczas zebrania członkowie regionu udzielili absolutorium dla kończącego kadencję prezydium zarządu, a następnie wybrano nowe władze regionu oraz delegatów na konferencję wojewódzką. W głosowaniu wybrano prezydium :

Przewodniczący Regionu: Robert Olszewski

Sekretarz Regionu: Łukasz Mitz

Z-ca Sekretarza: Robert Minda

Skarbnik Regionu: Zenon Zieliński

Członek Prezydium Regionu: Dariusz Wierzbicki

Członek Prezydium Regionu: Tomasz Freund

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Dariusz Lewandowski

Członek Komisji Rewizyjnej: Wojciech Ziółkowski

Po zebraniu odbyło się Spotkanie Wigilijne na którym Prezes Kujawsko-Pomorskiej Grupy Wojewódzkiej Krzysztof Rozpędowski wręczył podziękowania dla Zasłużonych dla SP IPA.

Artykuł: Robert Olszewski

Foto: Paweł Mazurek