Wybory w Regionie IPA Lublin

127

W dniu 24.02.2023r. w zaprzyjaźnionym hotelu „Victoria”, w Lublinie (hotel rekomendowany SP IPA) odbyło się Walne Zebranie Członków Regionu IPA Lublin.

W imieniu ustępującego Prezydium, sprawozdanie z działalności w latach 2019-2023, uczestnikom zebrania przedstawił Przewodniczący kol. Waldemar Dziedzic.

Na wniosek Komisji Rewizyjnej zebranie udzieliło absolutorium dotychczasowemu Prezydium Zarządu Regionu IPA Lublin, co pozwoliło na przeprowadzenie wyboru nowych władz na czteroletnią kadencję.

Przewodniczącym Regionu ponownie wybrany został kol. Waldemar DZIEDZIC, Sekretarzem kol. Paweł Kamola, Zastępcą Sekretarza kol. Adam Mateńko, Skarbnikiem kol. Piotr Wójcik, Członkami Prezydium kol. Grzegorz Żmijski i Michał Kołkowicz.

Spośród uczestników zebrania wybrano również 2 osobową Komisję Rewizyjną. Przewodniczącym został kol. Jacek Iwaniuk, a członkiem Komisji kol. Sławomir Kwiatkowski.

W związku ze zbliżającymi się wyborami władz Prezydium Zarządu Lubelskiej GW, wybrano również 6 delegatów Regionu IPA Lublin na Zebranie Delegatów Grupy Wojewódzkiej oraz trzech delegatów do Zarządu Lubelskiej GW IPA.

Plany nowego prezydium na ten rok i lata następne to dalszy rozwój Regionu, integracja członków i ich rodzin, działalność sportowa, turystyczna oraz rekreacja w szeroko pojętym motto naszego Stowarzyszenia „SERVO PER AMIKECO” (SŁUŻYĆ POPRZEZ PRZYJAŹŃ).


Autor: Piotr Wójcik

Zdjęcia: Adam Mateńko i Grzegorz Worlicki