Wybory w Regionie IPA Opole Lubelskie

110

W dniu 17 maja 2022r. w „Domku Myśliwskim” w Poniatowej odbyło się Walne Zebranie Członków Regionu IPA Opole Lubelskie.

W imieniu ustępującego Prezydium, sprawozdanie z działalności w latach 2018-2022, uczestnikom zebrania przedstawił Przewodniczący kol. Piotr Ptasiński. Na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zebranie udzieliło absolutorium dotychczasowemu Prezydium Regionu IPA Opole Lubelskie, co pozwoliło na przeprowadzenie wyboru nowych władz.

Przewodniczącym Regionu ponownie został kol. Piotr PTASIŃSKI, Sekretarzem kol. Konrad DZWONNIK, Zastępcą Sekretarza kol. Grzegorz PLUTA, Skarbnikiem kol. Sabina PIŁAT-KOZIEŁ, Członkiem Prezydium kol. Krzysztof BIJAK. Spośród uczestników zebrania wybrano również 3 osobową Komisję Rewizyjną. Przewodniczącą KR została kol. Mariola OPOKA, a członkami Komisji kol. Robert Giza i Bogusław Gorzym.

W związku ze zbliżającymi się wyborami władz Prezydium Zarządu Lubelskiej GW, wybrano również 4 delegatów Regionu IPA Opole Lubelskie na Zebranie Delegatów Grupy Wojewódzkiej oraz 2 członków Zarządu LGW IPA.

Plany nowego prezydium na ten rok i lata następne to dalszy rozwój regionu, integracja członków i ich rodzin, współpraca z organizacją związkową, działalność turystyczna oraz rekreacja w szeroko pojętej dewizie naszego Stowarzyszenia „SERVO PER AMICECO” „SŁUŻYĆ POPRZEZ PRZYJAŹŃ.


Tekst: P. Wójcik

Zdjęcia: Region IPA Opole Lub.