Wybory w Regionie IPA w Świeciu

179

11.03.2020 odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze IPA Region w Świeciu. Zebranie poprowadził Prezes Kujawsko-Pomorskiej Grupy Wojewódzkiej Jerzy Archacki który wraz z Pawłem Mazurkiem został zaproszony do Świecia. Podczas zebrania członkowie regionu udzielili absolutorium dla kończącego kadencję prezydium zarządu, a następnie wybrano nowe władze regionu oraz delegatów na konferencję wojewódzką.

W głosowaniu wybrano prezydium:

Przewodniczący Regionu: Marek Bruski
Sekretarz Regionu: Marek Rydzewski
Skarbnik Regionu: Piotr Michałowski
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Łukasz Kurpiewski
Członek Komisji Rewizyjnej: Roman Wołowicz
Delegaci na Konferencję Wojewódzką : Marek Bruski , Marek Rydzewski , Jarosław Szablewski

    
Podczas zebrania Prezes Jerzy Archacki podziękował członkom ustępującego zarządu i komisji rewizyjnej za pracę na rzecz IPA Region Świecie. Po wyborze nowego zarządu Prezes Kujawsko-Pomorskiej Grupy Wojewódzkiej Jerzy Archacki życzył nowemu prezydium wytrwałości w pracy na rzecz Regionu oraz Grupy Wojewódzkiej. 

Opracował : Marek Bruski

Foto : Paweł Mazurek