Wybory w Regionie IPA Zamość

148

W dniu 24 marca 2023r. w „Karczmie Góralskiej” w Zamościu odbyło się Walne Zebranie Członków Regionu IPA Zamość.

W imieniu ustępującego Prezydium, sprawozdanie z działalności w latach 2019-2023, uczestnikom zebrania przedstawiła Przewodnicząca kol. Monika Kot. Na wniosek Komisji Rewizyjnej zebranie udzieliło absolutorium ustępującemu Prezydium Regionu IPA Zamość, co pozwoliło na przeprowadzenie wyboru nowych władz.

Przewodniczącą Regionu ponownie została kol. Monika KOT, ponadto wybrano nowe Prezydium w składzie: Sekretarz kol. Andrzej MICHALSKI, Zastępca Sekretarza kol. Krzysztof JOACHIMOWICZ, Skarbnik kol. Mariusz RATYNA, Członkowie Prezydium kol. Grzegorz MAŁEK i Andrzej MIODUNA. Spośród uczestników zebrania wybrano również 2 osobową Komisję Rewizyjną, której Przewodniczącym został kol. Jerzy SKOWYRA, a Członkiem Komisji kol. Tomasz Gliwiński.

Na zebraniu obecny był Prezes Lubelskiej GW IPA kol. Piotr Wójcik, który uhonorował kol. Jarosława NURZYŃSKIEGO certyfikatem i odznaką 20 lecia przynależności do IPA.

W związku ze zbliżającymi się wyborami władz Prezydium Zarządu Lubelskiej GW, wybrano również 4 delegatów Regionu IPA Zamość na Zebranie Delegatów Grupy Wojewódzkiej oraz 2 członków Zarządu LGW IPA.

Plany nowego prezydium na ten rok i lata następne to dalszy rozwój Regionu, integracja członków i ich rodzin, działalność charytatywna, sportowa, turystyczna oraz rekreacja w szeroko pojętej dewizie naszego Stowarzyszenia „Servo per amikeco” czyli „Służyć poprzez przyjaźń”.


Tekst: Piotr Wójcik

Zdjęcia: Adam Mateńko