Wybrano nowy Zarząd regionu IPA Nowy Sącz na kadencję 2023 – 2027

137

W dniu 7 lutego 2023 roku, w sali narad Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, odbyło się Walne zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze regionu IPA Nowy Sącz. Po zakończeniu 4 letniej kadencji, ustępujący Zarząd i Komisja Rewizyjna złożyli sprawozdania za okres kadencji 2019 – 2023.

Sprawozdania te zostały przyjęte i jednogłośnie udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej.

Zgromadzeni na sali Członkowie zabierając głos i dziękując za podejmowane działania skierowali miłe słowa pod adresem ustępującego
Zarządu i Komisji Rewizyjnej, a następnie dokonali wyboru nowych władz Regionu na kadencję 2023-2027.

Podczas zebrania dokonano także wyboru delegatów i delegatów rezerwowych na zebrania Małopolskiej Grupy Wojewódzkiej.