XV LAT BIESZCZADZKIEGO REGIONU IPA – ODZNACZENIA

124

2 kwietnia 2024 roku minęło 15 lat od powstania Bieszczadzkiego Regionu IPA. Region realizując w minionym XV-leciu szczytne cele statutowe w wymierny sposób kreował
w lokalnym środowisku pozytywny wizerunek nie tylko Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej lecz również całej formacji. Działalność społeczna na rzecz środowisk służb mundurowych jak i społeczności lokalnej przynosiła owoce w tworzeniu więzów autentycznej przyjaźni i koleżeństwa zawodowego oraz prestiżu Straży Granicznej
i Policji. Dla uczczenia tak ważnego wydarzenia dla członków Regionu i Święta Straży Granicznej, Prezydium wspólnie z Zarządem Oddziału NSZZ FSG przy Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej oraz Przemyskim Regionem IPA zorganizowały Rodzinny Piknik dla swoich członków, strażników granicznych i pracowników cywilnych BiOSG oraz policjantów Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu.

Jubileusz jest zawsze okazją do podsumowań oraz podziękowań dla osób zaangażowanych we wspólne realizowanie realizację celów statutowych, zamierzeń
i zadań przez miniony okres. Na uroczystym spotkaniu w Sali Tradycji Bieszczadzkiego odzzaiłau odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń Stowarzyszenia oraz medali okolicznosciowych patrona Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. Jana Tomasza Orzechowskiego.

Srebrnym Krzyżemi Zasługi IPA odzaczeni zostali:

– Kol. Jacek Rzepa

– Pan Krzysztof Brózda

– Pan Wiesław Kozieł

– Pan Robert Bal

– Pan Wojciech Jurasz

Srebrnym Medalem Okolicznościowym „Za wyróżniajacą się działalnośćstatutową” odznaczeni zostali:

– Kol. Mariusz Bojczyk

– Kol. Bartłomiej Galanty

– Kol. Witold Kość

Odznaczenia wręczali Prezes Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej IPA kol. Adam

Pietrzkiewicz oraz Zastępca Komendanta ds. graniczych Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej ppłk SG Marek Soliszewski.

W 2024 roku przypada 150 rocznica urodzin Patrona Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej Granicznej gen. bryg. Jana Tomasza Orzechowskiego. Z tej okazji zostały wydany medal okolicznościowy nadawany przez Konwent Odznaki za wkład pracyi zaangażowanie w rozwój Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Straży Granicznej. Medal z rąk Zastępcy Komendanta ds. graniczych Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej ppłk SG Marka Soliszewskiego otrzymali członkowie Bieszczadzkiego Regionu i Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej: Mariusz Bojczyk, Witold Kość, Jan Faber, Adam Pietrzkiewicz, Wiesław Kozieł, Arkadiusz Bielecki, Zbigniew Kloc, Walery Sienkiel, Krzysztof Brózda.

tekst. J.Faber

zdjęcia: archiwum PGW