XX lat działalności Lubelskiej Grupy Wojewódzkiej IPA

159

Początki Lubelskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji (IPA) nierozerwalnie łączą się z dniem 15 grudnia 2000 roku, kiedy to odbyło się zebranie założycielskie, podczas którego wybrano pierwsze Prezydium Zarządu Lubelskiej GW IPA. Pierwszym Prezesem Grupy został wybrany Kol. Tomasz Ostrowski. Początki działalności były trudne i wymagały przybliżenia policjantom woj. lubelskiego idei działalności stowarzyszenia oraz historii funkcjonowania IPA w świecie. W 2002 roku Prezes Grupy Tomasz Ostrowski przeszedł do pracy w KGP, a dalsze prowadzenie grupy lubelskiej przekazał Piotrowi Wójcikowi, który funkcję Prezesa pełni do dnia dzisiejszego. W dowód uznania dla działalności kol. Tomasza Ostrowskiego przyznano mu tytuł „Honorowego Prezesa Lubelskiej Grupy Wojewódzkiej IPA”.

Dwudziestoletnia działalność Grupy dała efekt w postaci 6 działających Regionów: Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Opole Lubelskie, Włodawa i Chełm oraz wzrostu ilości członków ze 100 osób w 2001 roku do prawie 700 osób w 2021 roku. Od chwili powstania struktur IPA w województwie lubelskim jego członkowie i sympatycy nieustannie szerzą ideę „Servo per amikeco – Służyć poprzez przyjaźń”. Celem przyświecającym tej idei jest tworzenie autentycznych więzów przyjaźni i koleżeństwa zawodowego pomiędzy osobami zatrudnionymi w służbach mundurowych na całym świecie, co daje wymierne efekty nie tylko na płaszczyźnie integracyjnej, ale również zawodowej.

Uczczenie jubileuszu powstania Lubelskiej Grupy Wojewódzkiej IPA z przyczyn epidemiologicznych zostało przesunięte o rok, a sama uroczystość odbyła się w ograniczonym zakresie (wszyscy uczestnicy posiadali „paszporty covidowe lub byli „ozdrowieńcami”).

27 listopada 2001 roku, w zaprzyjaźnionym hotelu „Victoria” w Lublinie, spotkali się przedstawiciele Zarządu LGW IPA, Regionów LGW IPA oraz osoby wspierające działalność stowarzyszenia. Gośćmi honorowymi na uroczystości byli przedstawiciele Grup Wojewódzkich i Regionów z Polski (Jan Faber – Prezes Podkarpackiej GW i Witold Drzażdżyński – Prezes Wielkopolskiej GW oraz Sebastian Wójtowicz – Sekretarz Regionu IPA Nowy Sącz), członkowie Prezydium SP IPA, poprzedni Prezydent SP IPA kol. Fryderyk Orepuk oraz osoby reprezentujące samorząd i służby mundurowe woj. lubelskiego.

Wszystkich zaproszonych gości powitał Prezes Lubelskiej GW IPA kol. Piotr Wójcik oraz Zastępca Sekretarza LGW IPA kol. Waldemar Dziedzic. W trakcie oficjalnej części uroczystości wręczone zostały legitymacje „Zasłużony dla IPA SP”, pamiątkowe wyróżnienia, podziękowania, okolicznościowe ryngrafy i drobne upominki.

Spotkanie jubileuszowe zostało połączone z balem andrzejkowym, przez co, oprócz wspomnień i podsumowań, było również czasem na integrację przy wspaniałej muzyce i zabawie prowadzonej „Wodzireja Pawła” oraz pysznym jedzeniu przygotowanym przez kucharza z hotelu „Victoria”. Nie zabrakło również okolicznościowego tortu. Zabawa była wspaniała i trwała do „białego rana”.

Zarząd Lubelskiej GW IPA składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy swoją postawą i zaangażowaniem przyczynili się i nadal przyczyniają do rozwoju i działalności struktur IPA zarówno w województwie lubelskim, jak też na arenie krajowej i międzynarodowej.

Podziękowania należą się również Fabryce Cukierków „Pszczółka” Sp. z. o.o. w Lublinie oraz Dyrektorowi Generalnemu Browarów Lubelskich „Perła” S.A za wsparcie organizacyjne jubileuszu Lubelskiej GW IPA.

Do zobaczenia za 5 lat (właściwie za 4) na następnym jubileuszu Lubelskiej GW IPA!!!

Tekst: Piotr Wójcik

Zdjęcia: Rafał Gołąb