XX lat Świętokrzyskiej Grupy Wojewódzkiej IPA

176

Historia powstania Świętokrzyskiej Grupy Wojewódzkiej IPA nierozerwalnie łączy się z datą 18 maja 2000 roku, kiedy to zawiązały się pierwsze struktury w tej organizacji w województwie świętokrzyskim. Dwudziestoletnie kształtowanie się Grupy dało efekt 5 działających Regionów: Kielce, Kielce Centrum, Staszów, Opatów, Ostrowiec Świętokrzyski. Od momentu powstania struktur Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji w województwie świętokrzyskim jego członkowie i sympatycy nieustannie szerzą ideę Servo Per Amikeco – Służąc przez przyjaźń. Celem przyświecającym tej idei jest tworzenie autentycznych więzów przyjaźni i koleżeństwa zawodowego pomiędzy osobami zatrudnionymi w służbach mundurowych na całym świecie, co daje wymierne efekty nie tylko na płaszczyźnie integracyjnej ale również zawodowej.

Uczczenie jubileuszu powstania Świętokrzyskiej Grupy Wojewódzkiej IPA z przyczyn epidemiologicznych musiało zostać przesunięte o rok a sama uroczystość odbyła się w ograniczonym, skromnym zakresie. 10 lipca 20201 roku w kompleksie rekreacyjnym „U Jana” w Rudkach, u podnóża Gór Świętokrzyskich, spotkali się przedstawiciele Regionów ŚGW IPA oraz osoby wspierające działalność stowarzyszenia.

Wszystkich zaproszonych gości powitał Prezes ŚGW IPA kol. Kazimierz Skowron. W trakcie uroczystości wręczone zostały pamiątkowe wazony, wyróżnienia, podziękowania i drobne upominki.

Spotkanie jubileuszowe było czasem i okazją do wspomnień, podsumowań, wymiany poglądów i pomysłów na kolejne lata działalności. Było również czasem na integrację przy wspaniałej muzyce i pysznym jedzeniu.

Wszystkim, którzy swoją postawą i zaangażowaniem przyczynili się i nadal przyczyniają do rozwoju i działalności struktur IPA w województwie świętokrzyskim, a także na arenie krajowej Zarząd ŚGW IPA składa serdecznie podziękowania.

Opr. Katarzyna Czesna – Wójcik

Zdjęcia: Katarzyna Czesna – Wójcik