XXI. Kongres Delegatów Sekcji IPA Austria

12

W dniach 9-12.05.2024 r., w Salzburgu (Austria), odbył się 21-y Narodowy Kongres Sekcji IPA Austria. Na zaproszenie Prezydium tej Sekcji, udział w Kongresie wzięli przedstawiciele IPA Sekcja Polska w składzie: Prezydent kol. Piotr Wójcik oraz Skarbnik kol. Adam Pietrzkiewicz. Z Polski obecni byli również przedstawiciele Łódzkiej GW IPA – kol. Aneta Sobieraj i Marek Peterman.

Oprócz nas w uroczystościach uczestniczyli także przedstawiciele ponad 20 innych sekcji narodowych m.in. z: Rumunii, Czarnogóry, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Cypru, Irlandii, Estonii, Australii, USA, Macedonii Północnej, Chorwacji, Grecji i kilku innych oraz Prezydent Światowy IPA kol. Martin Hoffmann (ustępujący Prezydent IPA Austria) i Skarbnik Światowy IPA kol. Michael Walsh.

Po całodziennej podróży samochodem, dotarliśmy do Salzburga, gdzie zostaliśmy bardzo serdecznie przyjęci przez gospodarzy imprezy. Jeszcze w czwartek wieczorem odbyło się oficjalne otwarcie Kongresu Narodowego, a po powitalnej lampce „szampana” mogliśmy porozmawiać z kolegami i koleżankami z innych delegaci zagranicznych podczas uroczystej wieczornej kolacji.

W piątek od rana organizatorzy Kongresu postanowili pokazać delegacjom zagranicznym najciekawsze miejsca znajdujące się w okolicach Salzburga i zorganizowali nam krótki rejs statkiem po jeziorze Mattsee, zwiedzanie muzeum Porsche oraz Pałacu Hellbrunn wraz z przepięknymi fontannami, a w sobotę zorganizowali nam zwiedzanie starego miasta w Salzburgu oraz udział w koncercie orkiestry policyjnej, który odbył się na jednym z placów w centrum miasta. Podczas tych wyjazdu mieliśmy możliwość prowadzenia roboczych rozmów z przedstawicielami delegacji zagranicznych, z którymi omawialiśmy szczegóły dotychczasowej współpracy (Cypr, Rumunia i Czarnogóra), planowanego odnowienia „Placement Programme” (Niemcy i Anglia) oraz problemów związanych
z organizacją Kongresu Światowego (Macedonia Północna). Interesujące były też rozmowy z Prezydentem i Skarbnikiem Światowym IPA w zakresie funkcjonowania IPA na świecie i w Polsce (szczególnie pod kątem planowanego w Polsce, w 2025 roku Kongresu Światowego IPA).

W sobotę wieczorem wzięliśmy udział w uroczystej gali podsumowującej 21-y Kongres Narodowy Sekcji IPA Austria, w której udział wzięli wszyscy goście zagraniczni, delegaci, przedstawiciele Regionów IPA Austria oraz inni goście zaproszeni przez Prezydium Sekcji Austryjackiej. W trakcie kolacji wręczyliśmy nowemu Prezydentowi tej Sekcji kol. Robertowi NEUMANNOWI okolicznościowy prezent od Krajowego Zarządu SP IPA oraz gadżety od Prezydium SP IPA. Ustępującego Prezydenta uhonorowaliśmy medalem 100 lecia Polskiej Policji. Podziękowaliśmy również kol. Kurtowi Walterowi – Prezesowi IPA Salzburg wręczając mu upominki od Prezydium KZ IPA SP.

W trakcie naszego pobytu w Salzburgu udało nam się umocnić kontakty z przedstawicielami Sekcji Cypr, Czarnogóra, Rumunia, Austria, Macedonia Północna
i Niemcy, które mogą przynieść efekty w bezpośredniej współpracy z tymi sekcjami narodowymi.

Tekst: Piotr Wójcik

Zdjęcia: organizatorzy i uczestnicy Kongresu