XXX lecie Regionu IPA Częstochowa

121

W dniu 9 grudnia 2022 r., w Częstochowie odbyły się uroczystości związane z jubileuszem XXX-lecia działalności Regionu IPA Częstochowa Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA.

W wydarzeniu tym udział wzięli członkowie tego Regionu na czele z Przewodniczącym, Prezydent Sekcji Polskiej IPA, Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie, Przedstawiciel Prezydenta Miasta Częstochowa, Poseł na Sejm RP oraz inni znamienici goście zaproszeni przez organizatorów.

30 lat istnienia organizacji jest zawsze okazją do podsumowań, ale też zaprezentowania jej dorobku. Uroczystości jubileuszu rozpoczęły się więc od przedstawienia przez Przewodniczącego kol. Sławomira Balika krótkiego rysu historycznego Regionu IPA Częstochowa i bieżących projektów prowadzonych przez ten Region, poprzez wystąpienia zaproszonych gości, a zakończyły się wręczeniem różnego rodzaju podziękowań i wyróżnień dla członków tego Regionu oraz osób wspomagających działalność Regionu Częstochowa.

Podczas części oficjalnej tej uroczystości, Prezydent SP IPA kol. Piotr Wójcik, wręczył Przewodniczącemu Regionu kol. Sławomirowi Balikowi okolicznościowy grawerton z podziękowaniami za dotychczasową działalność statutową i życzeniami dalszej owocnej pracy na rzecz naszego Stowarzyszenia oraz przekazał drobne gadżety IPA od Krajowego Zarządu Sekcji Polskiej IPA.

Tekst: Piotr Wójcik

Zdjęcia: organizatorzy