Z okazji Święta Policji życzenia Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka

28
IPA POLSKA