Z okazji Święta Policji – życzenia Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasza Pragi

429