Zapraszamy na spływ kajakowy

69

Szanowni Państwo,

poniżej oferta spływu na którą serdecznie zapraszamy.

HARMONOGRAM – REGULAMIN
ORGANIZACYJNY SPŁYWU KAJAKOWEGO

RZEKĄ CZARNA HAŃCZA

1. Koordynator:
Czesław ŚWIDWA – tel. kom. 609315502
2.      Cele i zadania spływu:
o        popularyzacja turystyki wodnej
o        promocja szlaków wodnych Mazur
o        propagowanie czynnego wypoczynku
2. Termin spływu: 16-18.06.2023 r.
– wszystkie koszty ponoszą uczestnicy spływu.
4.      Trasa spływu: Frącki – Mikaszówka z noclegiem w m. Giby – OW GIERET.
5.      Warunki uczestnictwa:
– udział w spływie jest dobrowolny na zasadzie zgłoszeń indywidualnych;
– każdy uczestnik bierze udział w spływie na własną odpowiedzialność;
– każdy uczestnik akceptuje harmonogram – regulamin spływu i zobowiązuje się do jego przestrzegania;
6.      Zgłoszenia na spływ i opłata:
Zgłoszenia indywidualne przyjmuje Czesław ŚWIDWA.
Opłata za spływ:
– 600 zł uczestnik spływu. Zapisy i wpłata tylko do dnia 20.05.2023 r. Po tym terminie, jeżeli grupa
nie będzie liczyła 26 osób wpłaty zostają zwrócone, a spływ nie odbędzie się.
Płatność w ratach po 150 zł:
1 – do 05.02.2023, 2 – do 05.03.2023, 3 – do 05.04.2023, 4 – do 05.05.2023
W przypadku rezygnacji po dniu 10.05.2022 r. opłata nie podlega zwrotowi.
Rozliczenie kosztów spływu dokonane zostanie do dnia 01.07.2023 r.
7.      Koordynator w ramach opłaty zapewnia:
– ubezpieczenie;
– transport uczestników;
– zorganizowanie zakwaterowania i wyżywienia, ogniska, dyskoteki;
– zabezpieczenie kajaków;
8. Koordynator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zdarzenia oraz wypadki wynikłe od chwili
opuszczenia autokaru przez uczestnika spływu do chwili ponownego wejścia do autokaru po
zakończeniu spływu.
9.        Uczestnicy zobowiązani są do:
– stawienia się w Ośrodku Wypoczynkowym GIERET w Gibach w dniu 16.06.2023 r. do godz. 20.00
– przestrzegania postanowień regulaminu i zarządzeń Koordynatora Spływu
– przestrzegania zasad ochrony przyrody i bezpieczeństwa ppoż.
– udzielania pomocy innym uczestnikom oraz koleżeńskiego i kulturalnego zachowania się.
– kulturalnego i godnego zachowania na wodzie i lądzie
– dbałość o sprzęt oraz odpowiedzialność za ewentualne zniszczenia
– odpowiedzialności za szkody wyrządzone innym osobom oraz mieniu
– kąpania się jedynie w miejscach do tego przeznaczonych
– udzielania pomocy uczestnikom, którzy ulegli wypadkowi lub tej pomocy potrzebują
– terminowego stawienia się na zbiórce w dniu wyjazdu i powrotu.
9.  Zabrania się:
– spożywania alkoholu w trakcie dojazdu i powrotu

10. Ramowy program spływu:
DATA GODZINY PRZEDSIĘWZIĘCIE
16.06.2023 Do godz. 20.00 Spotkanie w OW GIERET w Gibach i zakwaterowanie
16.06.2023 Od 20.00 Kolacja
17.06.2023 7.30 Śniadanie
17.06.2023 8.30 – 9.00 Przejazd do m. Frącki
17.06.2023 9.00 Pobranie kajaków
17.06.2023

9.00 – 17.30 Spływ na trasie Frącki – Mikaszówka

ok. 26 km w trakcie przerwa na obiad przy ognisku i
przerwy na kąpiel

17.06.2023 17.30 – 18.00 Zdanie kajaków i przejazd do bazy noclegowej
17.06.2023

18.00 – 19.00
21.00 – ——

obiadokolacja,
czas wolny, potańcówka dla tych co będą mieli siły po
spływie,
18.06.2023 8.30 – 9.00 Śniadanie
18.06.2023

9.00 – 13.00 Wyjazd do Augustowa – rejs wycieczkowy po jez.
Necko do Studzienicznej oraz przerwa 1,5 godz. w
Studzienicznej, a następnie powrót autokarem do środka

18.06.2023 14.00 – 15.00

Obiad

18.06.2023 15.00 – 15.30 Zdanie domków i zakończenie spływu

KOORDYNATOR
Czesław ŚWIDWA