Zapytania Ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

Proszę o przygotowanie oferty cenowej dla IPA Sekcja Polska, na wykonanie naszywki gumowej z logotypem IPA, według następującej specyfikacji:

 • ilość – 17000 sztuk (siedemnaście tysięcy),
 • termin wykonania (dostarczenia na wskazane adresy) – początek grudnia 2024 roku,
 • termin płatności – początek stycznia 2025 roku (możliwość zaliczki do wysokości 30%),
 • wartość jednej sztuki nie może przekroczyć 10 zł brutto,
 • wielkość naszywki (średnica) – 90 mm,
 • awers – guma (PVC) z wytłoczonymi literami i rysunkami,
 • litery i rysunki 3D fluoroscencyjne (świecące w ciemności),
 • rewers – czarny rzep
 • w zestawie należy dołączyć rzep (czarny) o tej samej średnicy co naszywka (do przyszywania na ubraniu),
 • w cenie naszywki – wysyłka do 17 grup wojewódzkich w Polsce,
 • w załączeniu znajduje się wzór naszywki (zamiast napisu REGION GŁOGÓW) należy umieścić napis SEKCJA POLSKA

Ofertę cenową naszywki według ww. specyfikacji należy przesłać na adres mailowy: prezydent@ipapolska.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 maja 2024 roku.

Najlepsza oferta zostanie wybrana przez Prezydium Krajowego Zarządu IPA Sekcja Polska do 10 czerwca 2024 roku.

Sporządził: Piotr Wójcik – Prezydent IPA Sekcja Polska