Zdalne posiedzenie Światowego Kongresu IPA

72

W związku z panującą na całym świecie pandemią koronawirusa COVID-19, władze światowe IPA (International Executive Board) już po raz drugi odwołały stacjonarny Kongres Światowy IPA (przełożyły go na 2022 rok), który zaplanowany był w Barcelonie w połowie października br.

Mając na uwadze konieczność podjęcia najważniejszych decyzji (uchwał) związanych z funkcjonowaniem naszego Stowarzyszenia, do Prezydentów Sekcji Narodowych IPA został przesłany pakiet dokumentów, w którym znalazły się sprawozdania z działalności członków IEB, sprawozdanie z wykorzystania budżetu oraz wnioski do podjęcia uchwał, dając czas na przeanalizowanie tych dokumentów.

W dniu 6 października (w dwóch turach – rano i wieczorem), odbyło się zdalne spotkanie IEB z Prezydentami Sekcji Narodowych IPA, w którym udział wzięło ponad 50 osób z całego świata. W trakcie zebrania, członkowie IEB przedstawili krótkie informacje ze swojej działalności, a następnie przedstawiciele poszczególnych Sekcji Narodowych IPA mogli zabrać głos i przedstawić sytuację w swoich sekcjach oraz omówić złożone wnioski.

W spotkaniu uczestniczył także Prezydent Sekcji Polskiej IPA – kol. Piotr Wójcik, który w kilku zdaniach poinformował władze światowe o aktualnej sytuacji w Sekcji Polskiej, przekazał życzenia zdrowia (w imieniu członków Sekcji Polskiej IPA) wszystkim uczestnikom tego zdalnego zebrania oraz krótko omówił dwa wnioski złożone przez naszą Sekcję.

Tekst i zdjęcia: Piotr Wójcik