Zebranie Prezydium Krajowego Zarządu SP IPA

216

W dniach 14-15 stycznia 2022 r., w Hotelu „Karolowy Dwór” w Wiśle odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Prezydium Krajowego Zarządu SP IPA. Na zebranie stawiło się 8 osób z dziewięcioosobowego Prezydium.

W trakcie zebrania Prezydent omówił sprawy związane z bieżącym funkcjonowaniem Stowarzyszenia oraz przedstawił szczegółowe sprawozdanie z działalności Prezydium w 2022 r. Następnie każdy z członków Prezydium krótko omówił swoje działania w 2021 roku, i tak: Skarbnik przekazał informację o realizacji budżetu SP IPA, wpłaconych składkach członkowskich oraz wstępny projekt preliminarza finansowego na 2022, a Zastępca Skarbnika przedstawił liczbowe dane dot. pozyskania i wydatkowania środków finansowych z odliczenia 1% podatku, Zastępca Sekretarza Generalnego przedstawił informację z realizowanej przez niego archiwizacji dokumentacji wytworzonej przez SP IPA i inwentaryzacji mienia będącego w dyspozycji członków Prezydium. Wiceprezydenci poinformowali o podejmowanych przez siebie działaniach w ramach swoich zakresów obowiązków. Koledzy zajmujący się wytwarzaniem legitymacji IPA przedstawili dane dot. wydanych legitymacji członkowskich i „zasłużonych”.

Ponadto szczegółowo omówiono przygotowania do uroczystych obchodów 30-lecia Sekcji Polskiej IPA, które połączone z posiedzeniem Krajowego Zarządu SP IPA odbędą się w dniach 21-22 października 2022 r., w miejscowości Trzebaw k/Poznania. Przydzielono – w tym zakresie – zadania do realizacji dla poszczególnych członków Prezydium. W sobotę 15 lipca, odbyła się uroczysta kolacja z udziałem Prezesa Śląskiej GW IPA kol. Pawła Pasternaka oraz Przewodniczącego Regionu IPA Cieszyn I.

Szczególne podziękowania należą się koledze Januszowi Podżorskiemu i Przewodniczącemu Regionu IPA Cieszyn I – kol. Januszowi Kołderowi za profesjonalne przygotowanie logistyczne tego zebrania.

Tekst: Piotr Wójcik

Zdjęcia: członkowie Prezydium SP IPA