Zebranie Prezydium Krajowego Zarządu SP IPA

118

W dniu 25.06.2022 r., w Hotelu „Sopocki Zdrój” w Sopocie, odbyło się posiedzenie Prezydium KZ SP IPA. Na zebranie stawiło się 6 osób z dziewięcioosobowego składu Prezydium oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej SP IPA. Obecny był również Prezes Pomorskiej GW IPA.

Najważniejszym punktem zebrania było szczegółowe omówienie przygotowań do uroczystych obchodów 30-lecia Sekcji Polskiej IPA, które połączone z posiedzeniem KZ SP IPA odbędą się w dniach 21-22 października 2022 r., w miejscowości Trzebaw k/Poznania. Przeanalizowano dotychczas zrealizowane w tym zakresie zadania oraz przydzielono do realizacji zadania, które należy wykonać w najbliższym czasie.

Ponadto, Prezydent omówił sprawy związane z bieżącym funkcjonowaniem Stowarzyszenia oraz przedstawił szczegółowe sprawozdanie z działalności Prezydium w 2022 r. Następnie każdy z członków Prezydium krótko omówił swoje działania w 2022 roku.

Po zakończeniu obrad, podczas uroczystej kolacji Prezydent SP IPA w asyście Wiceprezydenta i Prezesa Pomorskiej GW IPA, realizując uchwałę KZ-u z 2020 roku, uhonorował kol. Kazimierza Wierzbickiego najwyższym wyróżnieniem w naszej Sekcji czyli Medalem „Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA”.

Szczególne podziękowania należą się koledze Maciejowi Matoniowi i koleżance Annie Rybce z Pomorskiej GW IPA za profesjonalne przygotowanie logistyczne tego zebrania.

Tekst: Piotr Wójcik

Zdjęcie: Adam Mateńko i Iwona Wójcik