Zebranie Prezydium Krajowego Zarządu SP IPA

152

W dniu 19 sierpnia 2023 r., w Hotelu „ARCHE KRAKOWSKA” w Warszawie (hotel rekomendowany SP IPA), odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowego Zarządu SP IPA. Na zebranie stawiło się 7 osób z dziewięcioosobowego Prezydium oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej SP IPA.

W trakcie zebrania Prezydent omówił sprawy związane z bieżącym funkcjonowaniem Stowarzyszenia oraz przedstawił sprawozdanie z działalności Prezydium od majowego zebrania. Następnie każdy z członków Prezydium krótko omówił swoje działania w 2023 roku, i tak: Skarbnik przekazał informację o realizacji budżetu SP IPA, wpłaconych składkach członkowskich oraz przedstawił liczbowe dane dot. pozyskania i wydatkowania środków finansowych z odliczenia 1,5% podatku. Sekretarz Generalna poinformowała o działaniach podjętych w sprawie reaktywowania „Placement Programme” z Sekcją IPA Niemcy i innych zadaniach przez nią zrealizowanych, a Zastępca Sekretarza Generalnego przedstawił informację z realizowanej przez niego archiwizacji dokumentacji wytworzonej przez SP IPA i inwentaryzacji mienia będącego w dyspozycji członków Prezydium. Wiceprezydenci poinformowali o podejmowanych przez siebie działaniach w ramach swoich zakresów obowiązków. Koledzy zajmujący się wytwarzaniem legitymacji IPA przedstawili dane dot. wydanych legitymacji członkowskich i „zasłużonych”. Kolega Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował Prezydium o zrealizowanych w tym roku kontrolach oraz o planach kontroli na najbliższy czas.

Ponadto szczegółowo omówiono przygotowania do październikowego posiedzenia Krajowego Zarządu SP IPA oraz do Kongresu Delegatów, który odbędzie się w dniach 8-10 grudnia, w Warszawie. Przeanalizowano dotychczas zrealizowane zadania oraz przydzielono dalsze – w tym zakresie – do realizacji dla poszczególnych członków Prezydium.

Szczególne podziękowania należą się Sekretarz Generalnej – kol. Ewie Dębowskiej i Panu Bartłomiejowi Będkowskiemu z hotelu „Arche Krakowska” za profesjonalne przygotowanie logistyczne tego zebrania.

Tekst: Piotr Wójcik

Zdjęcia: członkowie Prezydium SP IPA