Zebranie sprawozdawcze za 2020 rok ZGW IPA – Szczecin

238

Po wielu miesiącach przerwy z powodu sytuacji epidemiologicznej w kraju i na świecie, nareszcie zaistniała możliwość zorganizowania zebrania sprawozdawczego za 2020 rok Zachodniopomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA w Szczecinie. Spotkanie odbyło się w dniu 16. czerwca 2021 r. w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Na wstępie kol. Robert Rzeźnik – Prezes ZGW odczytał nazwiska naszych Kolegów, którzy w okresie minionego roku odeszli na wieczną służbę z powodu zakażenia COVID-19 lub innych chorób, czy nagłych wypadków. Ich pamięć uczczono minutą ciszy.

Następnie zebrani zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności ZGW w 2020 r. przedstawionym przez kol. Mariolę Świątczak (sekretarz) oraz sprawozdaniem finansowym Grupy za 2020 r. (kol. Jerzy Widoniak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZGW). Oba sprawozdania zostały pozytywnie przyjęte.

Miłym akcentem było wręczenie kol. Grzegorzowi Sudakow – Przewodniczącemu Regionu IPA w Szczecinie, pamiątkowej kryształowej statuetki za olbrzymie zaangażowanie w pracy społecznej IPA – Szczecin w ubiegłym roku. Wręczono też kwiaty koleżankom : Elżbiecie Szatanik i Katarzynie Kamińskiej za szeroką pomoc w realizacji przedsięwzięć, które inicjował kol. Grzegorz.

Członkowie Zarządu podjęli także uchwałę o wydatkach Grupy w 2021 roku, dofinansowaniu imprez organizowanych w najbliższym czasie przez poszczególne Regiony IPA, a także organizacji Wigilii IPA 2021 w Pobierowie ( w 2020 r. została odwołana ze względu na obostrzenia epidemiologiczne).

Zebranie zakończono wspólną fotografią i życzeniami szybkiego powrotu do normalności.

Servo Per Amikeco !!! kol. Mariola Świątczak – sekretarz ZGW IPA – Szczecin; Autorka zdjęć : kol. Arleta Kołodziejska z Regionu IPA – Koszalin.