Zebranie sprawozdawczo – wyborcze i spotkanie Wielkanocne Regionu Centralne Biuro Śledcze SGW IPA

179

21marca 2023 roku w Hotelu Łazienkowskim ul. 29 listopada 3B w Warszawie odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Regionu Centralne Biuro Śledcze Stołecznej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA. Po przedstawieniu przez Przewodniczącego Regionu CBŚ Andrzeja Kuczyńskiego sprawozdania z działalności i planów na kolejne lata obecny Zarząd otrzymał absolutorium i w pełnym składzie:

1. Andrzej Kuczyński – Przewodniczący

2. Mariusz Klimek – Skarbnik

3. Artur Gniadek – Sekretarz

4. Artur Szlawski – Zastępca Sekretarza

5. Tomasz Adamkowicz – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

1. Dariusz Kucharski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

2. Barbara Żebrowska – Członek Komisji Rewizyjnej

będą pełnić zaszczytne funkcje w Regionie IPA Centralne Biuro Śledcze do końca 2024 roku.

Następnie odbył się Zarząd Stołecznej Grupy Wojewódzkie IPA podczas którego poruszono bieżące sprawy oraz plany na najbliższe miesiące. Podczas spotkania Przewodnicząca Regionu IPA Komenda Główna Policji Ewa Dębowska oraz Przewodniczący Regionu IPA Centralne Biuro Śledcze omówili punkt po punkcie co działo się podczas Krajowego Zarządu Sekcji Polskiej IPA.

Po zebraniach roboczych Zarządów IPA CBŚ oraz SGW IPA odbyło się spotkanie
z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych tzw. „Jajeczko”, w którym wzięli udział członkowie Stołecznej Grupy Grupy Wojewódzkie IPA oraz Sympatycy naszego Stowarzyszenia.

W trakcie świątecznego spotkania Prezes Stołecznej Grupy Wojewódzkiej IPA Andrzej Kropiwiec wręczył zaległe medale dla Zasłużonych dla SGW IPA Andrzejowi Kuczyńskiemu Przewodniczącemu Regionu IPA CBŚ oraz Jakubowi Łozowskiemu Prezesowi firmy MODECOM. Kolejnym punktem było wręczenie przez Przewodniczącego IPA CBŚ Andrzeja Kuczyńskiego z udziałem Prezesa SGW Andrzeja Kropiwca oraz Sekretarza Artura Gniadka medali za zasługi na rzecz działalności Regionu IPA Centralne Biuro Śledcze.

W gronie odznaczonych był obecny Zarząd Regionu IPA Centralne Biuro Śledcze oraz Prezes SGW IPA Andrzej Kropiwiec, a także wszyscy Przewodniczący Regionów: Regionu Komenda Główna Policji kol. Ewa Dębowska, Regionu Pałac Mostowskich kol. Anna Bączkowska, Regionu Komenda Głowna Straży Granicznej kol. Marcin Dmitruk, Regionu Right Riders kol. Agnieszka Banaszkiewicz oraz Przewodniczący Regionu Centralne Biuro Śledcze kol. Andrzej Kuczyński.

Wszystkim wyróżnionym gratulujemy tych zaszczytnych odznaczeń. Jjednocześnie zachęcamy wszystkich funkcjonariuszy i emerytów Policji i Straży Granicznej do wstępowania w szeregi tego prestiżowego Stowarzyszenia IPA.

Tekst: Artur Gniadek

Zdjęcia: Ryszard Morawski