Zebranie Sprawozdawczo-WyborczeRegionu IPA Wrocław

18

W dniu 11.04.2024 r. o godz. 11:11 w Izbie Pamięci im. nadkom. PP Piotra Jurczaka Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Regionu IPA Wrocław.

W zebraniu wzięło udział 28 członków Regionu IPA Wrocław.

Po przywitaniu zgromadzonych przez Przewodniczącego Regionu, kol. Bartłomieja Majchrzaka, podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz Regionu IPA Wrocław zostały złożone kol. Ewie Wycech, która pełniła funkcję Skarbnika Regionu przez dwie kadencje. Ponadto, „Za wyróżniającą działalność statutową” na rzecz Stowarzyszenia, brązowymi medalami odznaczeni zostali kol. Leszek Ozga oraz kol. Michał Kawalec.

Po wyborze Prowadzącego i Sekretarza zebrania oraz przyjęciu porządku obrad, przedstawiono sprawozdanie z działalności Regionu w kadencji 2019-2024 oraz sprawozdanie finansowe.

Następnie zgromadzeni członkowie Regionu IPA Wrocław, drogą głosowania, udzielili absolutorium ustępującemu Prezydium Regionu.

Kolejnym punktem Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego był wybór Przewodniczącego Regionu IPA Wrocław na kolejną kadencję. Spośród zgromadzonych zgłoszone zostały dwie kandydatury na stanowisko, z których, w drodze wyborów niejawnych, na nowego Przewodniczącego Regionu IPA Wrocław wybrano Szymona Fiedorowa.

Nowo wybrany Przewodniczący Regionu IPA Wrocław, w krótkim przemówieniu, podziękował zgromadzonym za okazane zaufanie i oddane głosy, i omówił kierunki działalności regionu IPA Wrocław na najbliższe lata.

Następnie członkowie Regionu IPA Wrocław zajęli się wyborem nowego Zarządu Regionu. W wyniku sprawnie przeprowadzonych prac wyborczych, wyłoniono następujący skład Zarządu:

Magdalena Rasz Skarbnik

Janusz Konopnicki Z-ca skarbnika

Michał Sługocki Sekretarz

Bartłomiej Majchrzak Z-ca sekretarza

Mariusz Cieślak Członek zarządu

Michał Kawalec Członek zarządu

Paweł Kowalski Członek zarządu

Roman Nycz Członek zarządu

Ryszard Piotrowski Członek zarządu

Łukasz Raczkowski Członek zarządu

Roman Wieczorek Członek zarządu

Ostatnim punktem porządku obrad był wybór członków Komisji Rewizyjnej, w której składzie znaleźli się: Maria Pawęska-Jaremek, Leszek Ozga i Krzysztof Zaporowski.

Na koniec prowadzący zebranie, kol. Bartłomiej Majchrzak, podziękował przybyłym za udział w zebraniu i owocną pracę.

Michał Sługocki
IPA Wrocław