Zebranie Zarządu Lubelskiej GW IPA

147

W dniu 6 kwietnia 2022r. w hotelu „Victoria” w Lublinie odbyło się coroczne zebranie Zarządu Lubelskiej Grupy Wojewódzkiej IPA. Na zebranie przybyło 18 osób wśród których byli: kol. Prezes, Skarbnik, Sekretarz, Przewodniczący Regionów IPA LGW z Chełma, Lublina, Opola Lubelskiego, Białej Podlaskiej, Włodawy i Zamościa, Komisja Rewizyjna oraz delegaci, wybrani przez członków swoich regionów.

Tuż przed rozpoczęciem zebrania Zarządu, trzech kolegów zostało wyróżnionych Medalem „Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA”. Medal z rąk Prezydenta SP IPA kol. Piotra Wójcika otrzymali: kol. Sławomir Jarocki z Regionu IPA Biała Podlaska, kol. Ryszard Janowicz z Regionu IPA Chełm i kol. Piotr Niewiadomski z Regionu IPA Włodawa. Ponadto dwóch kolegów tj. Stanisław Jaroszyński i Andrzej Pitucha zostali wyróżnieni tytułem honorowym „Zasłużony dla IPA Sekcja Polska” otrzymując od Prezydenta stosowną legitymację, a od kol. Bożeny Szymańskiej drobne upominki z logo IPA.

W trakcie zebrania dokonano podsumowania działalności LGW IPA w 2021 roku, szczegółowo omówiono sprawy finansowe Grupy Wojewódzkiej, w tym wpływy i wydatki z 1%. W trakcie obrad przyjęto szereg uchwał niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Lubelskiej Grupy Wojewódzkiej. Kol. Prezes i Przewodniczący Regionów IPA LGW przedstawili plany działalności na 2022 rok.

Po wyczerpaniu programu zebrania kol. Prezes podziękował obecnym za przybycie oraz wspólnie z kol. Przewodniczącym Regionu IPA Lublin złożył wszystkim zebranym życzenia wielkanocne.

Tekst: Piotr Wójcik

Zdjęcia: Waldemar Dziedzic