ZIELONA IPA W DOBRZENIU MAŁYM

96

W piękny, słoneczny dzień nasi członkowie IPA Region Opole IV Granica Jolanta Medyńska-Bik praz Bogdan Wałkiewicz udali się do Technikum
Logistycznego w Dobrzeniu Małym, by w ramach akcji ,,Posadź drzewo-zielona IPA” zasadzić przy szkole trzy drzewka.
Wydarzenie to poprzedziło spotkanie z funkcjonariuszami Placówki Straży Granicznej z Opola, którzy przedstawili młodzieży klas 3 i 4 sposób
pełnienia służby oraz charakterystykę i specyfikę działania Straży Granicznej, zachęcając tym samym do wstąpienia w szeregi SG.
Po spotkaniu młodzież, nauczyciele oraz członkowie IPA Region Opole IV Granica wraz z Dyrektorem Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim mgr Piotrem
Worobiec oraz dyr mgr Wanda Piętka przy dużym wsparciu Pana Wójta Dobrzenia Wielkiego Piotra Szlapy, udali się na boisko szkolne, gdzie
już stały przygotowane 3 drzewka do zazielenienia terenu przy szkole.


Sadzenie drzew przebiegło w radosnej atmosferze, a współpraca młodzieży z nauczycielami i funkcjonariuszami z zakresu ogrodnictwa okazała się
wzorowa. Mamy nadzieję, że drzewka przyjmą się i będą wspaniałą pamiątką spotkania łączącego pokolenia. Może za kilkanaście lat ktoś z tych
młodych ludzi zasadzi w tym miejscu kolejne drzewa, ale już jako funkcjonariusz SG i członek IPA. Kto wie?:)

Autorem zdjęć są Anna Świtoń oraz Piotr Worobiec. Autor tekstu Jolanta
Medyńska-Bik