Życzenia z okazji Święta Policji od Komendanta Głównego Policji gen.insp. Jarosława Szymczyka

64