Redakcja Wiadomości Sekcji Polskiej IPA

ADRES KORESPONDENCYJNY


Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

ul. Kochanowskiego 2a

60-844 Poznań

REDAKTOR NACZELNY

Elżbieta Gargula
e-mail: redakcja@ipapolska.pl
 

REDAKTOR DS. INTERNETU

Bartłomiej Majchrzak

e-mail: strona@ipapolska.pl

tel. kom: 607 11 22 99

[Informujemy, że wszelkie materiały, które są dostarczane do zamieszczenia na naszej stronie internetowej są własnością SP IPA lub SP IPA ma prawo je wykorzystać. W przypadku, gdy przesłane nam materiały wchodzą w konflikt z ustawą o prawie autorskim (tj. są czyjąś własnością i są wykorzystywane bez zgody właściciela) pełną odpowiedzialność ponosi osoba, która je do nas przesłała]

MARKETING I REKLAMA OPRACOWANIE I DRUK

  AGENCJA REKLAMOWA RHEMA     www.rhema.com.pl