Zarząd Światowy IPA

Światowy Zarząd IPA

Prezydent

Pierre-Martin MOULIN (Szwajcaria)

Sekretarz Generalny

May Britt Rinaldo – Ronnebro

Przewodnicząca Komisji Kultury Społecznej (ISCC)

Kyriakos Karkalis

  Przewodniczący Międzynarodowej Komisji ds Stosunków Zewnętrznych 

Einar Guðberg Jónsson

Przewodnicząca Międzynarodowej Komisji Zawodowej (IPC) 

Demetris Demetriou

Szef Międzynarodowego Centrum Administracyjnego (IAC)

Stephen CROCKARD 

Skarbnik

Michael Walsh

Skarbnik Socjalny

Martin Hoffmann