Ubezpieczenie imprez organizowanych przez IPA

Każda impreza organizowana przez IPA w Polsce w 2024r. jest ubezpieczona przez PZU od odpowiedzialności cywilnej.

Imprezy nie trzeba wcześniej zgłaszać.
W przypadku wystąpienia zdarzenia – procedura zgłasza jest następująca:
Zgłaszanie szkód:

  • za pośrednictwem całodobowej Infolinii Grupy PZU pod numerem telefonu 801 102 102
  • w dowolnej placówce PZU S.A.
  • przy zgłoszeniu szkody należy podać serię i nr polisy i postępować zgodnie z wytycznymi przekazanymi w trakcie rozmowy.

W przypadku zaistnienia zdarzenia podajemy numer policy – 1037450656