Telefony, emaile

IPA Kontakt

POCZTA WEWNĘTRZNA IPA

PREZYDIUM KRAJOWEGO ZARZĄDU
 telefonyadresy e-mail
Prezydent – Piotr WÓJCIK+48 607 112 266prezydent@ipapolska.pl
Wiceprezydent – Radosław SKUBINA+48 607 112 2881vice.prezydent@ipapolska.pl
Wiceprezydent – Witold DRZAŻDŻYŃSKI+48 607 997 7222vice.prezydent@ipapolska.pl
Wiceprezydent – Janusz PODŻORSKI+48 667 104 1043vice.prezydent@ipapolska.pl
Sekretarz Generalny – Ewa DĘBOWSKA+48 783 112 112sekretarz@ipapolska.pl
Zastępca Sekretarza – Bartłomiej MAJCHRZAK+48 607 112 299z-ca.sekretarza@ipapolska.pl
Skarbnik – Adam PIETRZKIEWICZ+48 607 997 733skarbnik@ipapolska.pl
Zastępca Skarbnika – Janusz KOŁDER+48 604 220 291z-ca.skarbnika@ipapolska.pl
Członek Prezydium – Adam MATEŃKO+48 607 601 0201cz.prezydium@ipapolska.pl

Informujemy, że telefony i e-maile kontaktowe Sekcji Polskiej IPA nie służą do zgłaszania przestępstw.

W razie potrzeby interwencji policji prosimy o kontakt z numerem alarmowym 112.

KOMÓRKI WSPÓŁPRACUJĄCE
  
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej SP IPAkomisja.rewizyjna@ipapolska.pl
Redakcja gazety Wiadomości Sekcji Polskiej IPAredakcja@ipapolska.pl
Referat Legitymacjireferatlegitymacji@ipapolska.pl

BIURO KRAJOWE IPA SEKCJA POLSKA
International Police Association
Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji
Komenda Wojewódzka Policji
ul. Kochanowskiego 2a
60-844 Poznań
tel. mobil. +48 783 112 112

sekretarz@ipapolska.pl
http:// www.ipapolska.pl