Stowarzyszenie

IPA – podstawowe informacje

IPA to skrót od International Police Association – Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji założonego 1 stycznia 1950 roku przez sierżanta Brytyjskiej Policji sir Arthura Troopa.

sir Arthur Troop

Jest to niezawisłe stowarzyszenie łączące funkcjonariuszy policji z całego świata bez różnicy stopnia, wykształcenia, płci, rasy, barwy skóry, mowy i religii. Jest stowarzyszeniem neutralnym politycznie, gospodarczo, związkowo i religijnie.

Przynależność do IPA zobowiązuje do przestrzegania Deklaracji Praw Człowieka, które zostały określone w 1948 roku. Stowarzyszenie posiada własne centrum informacyjno-szkoleniowe mieszczące się w Gimborn koło Kolonii w Niemczech.

Celem organizacji jest tworzenie więzów autentycznej przyjaźni i koleżeństwa zawodowego pomiędzy zatrudnionymi w służbach policyjnych na całym świecie.

Do Stowarzyszenia należy obecnie ponad 320 000 policjantów z 65 krajów.

Od 1977 roku IPA jest największym stowarzyszeniem policyjnym na świecie i posiada statut konsultacyjny Rady Europy i status konsultacyjny Rady Spoleczno-Gospodarczej ONZ.

Siedzibą stowarzyszenia jest Szwajcaria, a najwyższą władzą Kongres Światowy, odbywający się co 4 lata.

Mottem stowarzyszenia w języku esperanto jest: „Servo per Amikeco” (służyć poprzez przyjaźń).