Uchwała nr 1 Kongresu Delegatów SP IPA z dnia 26 listopada 2016 roku