IPA Polska na Międzynarodowej Konferencji w Rumunii

45

W dniach 17-19 maja 2024 roku, na zaproszenie Sekcji IPA Rumunia, delegacja IPA Sekcja Polska w składzie: Wiceprezydent Radosław Skubina i Paweł Kamola (Lubelska GW IPA), uczestniczyła w międzynarodowej konferencji na temat: „Młode pokolenie wobec wyzwań związanych z alkoholem i przemocą wśród uczniów w szkole”, które odbyło się w Rumunii w miejscowości Cluj Napoca.

Oprócz naszej delegacji, w konferencji uczestniczyli członkowie IPA ze Słowenii, Cypru, Holandii, Węgier oraz poszczególnych regionów IPA Rumunia.

Pierwszego dnia mieliśmy możliwość dowiedzieć się w jaki sposób miejscowi policjanci postępują z młodzieżą, która jest uzależniona od alkoholu i narkotyków. Odwiedziliśmy również ośrodki terapeutyczne, gdzie przebywająca tam młodzież opowiedziała nam w jaki sposób doprowadziła siebie do uzależnienia i jak sobie radzi w ośrodku.

Drugiego dnia konferencji, podczas panelu dyskusyjnego w przygotowanej przez nas prezentacji mówiliśmy o przyczynach uzależnienia naszej młodzieży oraz o działaniach Policji w celu ich eliminacji i naszych programach prewencyjnych. Podczas pracy w grupach (wspólnie z policjantami z Cypru i Bukaresztu) mieliśmy za zadanie rozwiązanie problemu zatrzymanego 16 latka, który pod wpływem narkotyków pobił swoich młodszych kolegów. Jakie działania ma podjąć Policja, jakie placówki pomocowe uruchomić.

Na zakończenie konferencji wszyscy doszliśmy do wniosku, że w każdym kraju młodzież podobnie się uzależnia i wprowadzane są podobne programy prewencyjne, dlatego też bardzo ważna jest współpraca międzynarodowa w zakresie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, a co za tym idzie kontynuacja cyklu międzynarodowych konferencji organizowanych przez IPA z różnych sekcji narodowych.

.

Tekst: Radosław Skubina

Zdjęcia: Organizatorzy