Porozumienie o współpracy IPA Sekcja Polska ze Świętokrzyską Szkołą Wyższą im. Świętego Jana Pawła II w Kielcach

204

W dniu 11 marca 2024 roku, Prezydent IPA Sekcja Polska – kol. Piotr WÓJCIK i Członek Prezydium IPA SP – kol. Adam Mateńko oraz Rektor ŚSW w Kielcach – Pan prof. dr Adrian LIPA podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy naszymi instytucjami.

Najważniejszym punktem porozumienia jest to, że:

  • ŚSW w Kielcach, zobowiązuje się udzielać zniżki w wysokości 20% od regularnej ceny dla członków IPA (po okazaniu legitymacji członkowskiej) na wszystkie studia podyplomowe oferowane przez uczelnię.

Ponadto, określono również inne cele współpracy pomiędzy naszymi instytucjami tj.: organizowanie wspólnych przedsięwzięć (seminaria, szkolenia itp.) z uwzględnieniem tematyki związanej z bezpieczeństwem publicznym, kształtowanie pozytywnego wizerunku funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i innych służb mundurowych w społeczeństwie, prowadzenie działalności propagującej szeroko rozumiane bezpieczeństwo publiczne oraz wspieranie się w zakresie wiedzy oraz prawa mającego zastosowanie w funkcjonowaniu stron.

„Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach” funkcjonuje od 2003r. Specjalizuje się w obszarze nauk społecznych. W ramach Wydziału Pedagogicznego i Ochrony Zdrowia prowadziła kształcenie na kierunkach pedagogika, oraz praca socjalna. Studia obecnie prowadzone są w trybie hybrydowym lub zdalnym (wg obowiązujących wytycznych). Szkoła oferuje nauczanie na najwyższym poziomie. Programy nauczania i materiały dydaktyczne są opracowywane w oparciu o najnowsze rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki.

ŚSW posiada także szeroką ofertę studiów podyplomowych, m.in.: przygotowanie pedagogiczne, logopedia, bezpieczeństwo i higiena pracy, tyflopedagogika, oligofrenopedagogika, organizacja i zarządzenie w służbie zdrowia, oraz wiele innych.

Szczegóły dotyczące aktualnej oferty Uczelni można znaleźć pod adresem www.sswkielce.edu.pl.”

Dziękuję kolegom z Regionu IPA Kielce, w szczególności koledze Arturowi Niedbale za pomoc w nawiązaniu kontaktów pomiędzy uczelnią, a IPA SP skutkującą podpisaniem tego porozumienia.

Nie pozostaje mi nic innego jak zaproponować Wam korzystanie ze zniżki na studia podyplomowe z oferty Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej im. Świętego Jana Pawła II w Kielcach!!!

Tekst: Piotr Wójcik

Zdjęcia: Dariusz Kozłowski