Porozumienie o współpracy IPA Sekcja Polska ze Światową Organizacją Koluchstyl

67

W dniu 23 stycznia 2024 roku w Białymstoku, Prezydent Sekcji Polskiej IPA – kol. Piotr WÓJCIK oraz Prezydent Światowej Organizacji Koluchstyl – Pan Wiesław KOLUCH, podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy naszymi organizacjami.

W porozumieniu określono cele współpracy pomiędzy naszymi instytucjami tj.: organizowanie wspólnych przedsięwzięć z uwzględnieniem tematyki związanej
z bezpieczeństwem publicznym oraz aktywnością sportową, kształtowanie w społeczeństwie pozytywnego wizerunku funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej oraz osób uprawiających Koluchstyl, pogłębianie edukacji społeczeństwa w zakresie zdrowego trybu życia  przez sport, integrowanie osób niepełnosprawnych przez sport, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz integrowanie środowiska policyjnego z osobami uprawiającymi Koluchstyl zarówno w Polsce jak i poza jej granicami.

Pomysł współpracy powstał w ubiegłym roku, podczas II Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w Koluchstyl. Wtedy właśnie gośćmi honorowymi tych zawodów był kol. Piotr Wójcik oraz przedstawiciel Regionu IPA Wrocław kol. Piotr Bohater. Już wtedy w hali sportowej, gdzie odbywały się zawody, w kilku miejscach umieszczony został logotyp IPA. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w szeregach Światowej Organizacji Koluchstyl są osoby zrzeszone w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Policji, a Światowa Organizacja Koluchstyl zrzesza w swoich szeregach zarówno zawodników z Polski jak i z innych krajów świata, którzy na co dzień pracują w różnych formacjach mundurowych.

Ponadto, podczas spotkania uzgodniono, że pierwszą wspólną imprezą wynikającą z porozumienia będą „III Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych”, które odbędą się 13 kwietnia w Kleosinie k/Białegostoku. Organizatorem tej imprezy jest Światowa Organizacja Koluchstyl, a współorganizatorem będzie Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji Sekcja Polska. Jednym z patronów honorowych będzie prezydent IPA Sekcja Polska – kol. Piotr Wójcik.

Nad organizacją III MP Służb Mundurowych czuwa komitet organizacyjny mistrzostw, na czele którego stoi  nadinsp. w st. spocz. Igor Parfieniuk. Zapraszamy członków IPA Sekcja Polska uprawiających tą dyscyplinę sportową do udziału w tych Mistrzostwach.

Tekst: Piotr Wójcik

Zdjęcia: Michał Głaczyński – Collegium Humanum