UBEZPIECZENIE IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ SP IPA

275

Każda impreza organizowana przez IPA w Polsce jest ubezpieczona przez PZU od odpowiedzialności cywilnej
Imprezy nie trzeba wcześniej zgłaszać.
W przypadku wystąpienia zdarzenia – procedura zgłasza jest następująca:
Zgłaszanie szkód:

  • za pośrednictwem całodobowej Infolinii Grupy PZU pod numerem telefonu 801 102 102
  • w dowolnej placówce PZU S.A.
  • przy zgłoszeniu szkody należy podać serię i nr polisy i postępować zgodnie z wytycznymi przekazanymi w trakcie rozmowy.

Kopie polisy wraz z numerem i zakresem znajdziecie w załączniku poniżej