Porozumienie z Wyższą Szkołą Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu

813

W dniu 4 lutego 2023 roku, Prezydent Sekcji Polskiej IPA – kol. Piotr WÓJCIK i Członek Prezydium SP IPA – kol. Adam MATEŃKO oraz Dyrektor Zarządzający ww. Szkoły – Pan Bartosz BŁASZCZAK podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy naszymi organizacjami.

Najważniejszym punktem porozumienia jest to,  że WSKZ we Wrocławiu, zobowiązuje się udzielać zniżki w wysokości 30% regularnej ceny dla członków IPA (po okazaniu legitymacji członkowskiej) na: studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe oferowane przez uczelnię

Ponadto, określono również inne cele współpracy pomiędzy naszymi instytucjami tj.: organizowanie wspólnych przedsięwzięć (seminaria, szkolenia itp.) z uwzględnieniem tematyki związanej z bezpieczeństwem publicznym, kształtowanie pozytywnego wizerunku funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i innych służb mundurowych w społeczeństwie, prowadzenie działalności propagującej szeroko rozumiane bezpieczeństwo publiczne oraz wspieranie się w zakresie wiedzy oraz prawa mającego zastosowanie w funkcjonowaniu stron.

„Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego od ponad 20 lat kształci ludzi aktywnych zawodowo, umożliwiając im poszerzenie swoich kompetencji oraz zdobycie nowych kwalifikacji. Oferta edukacyjna na stronie Uczelni obejmuje: studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe, które zostały starannie dopasowane do aktualnych potrzeb rynku pracy. Za jakość kształcenia oraz aktualność przekazywanej wiedzy odpowiada kadra ponad 400 wykładowców, w tym wielu uznanych praktyków. Kształcenie prowadzone jest online z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość, co pozwala na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy przez studentów oraz słuchaczy. Świadectwa oraz dyplomy uzyskane w ramach kształcenia w WSKZ honorowane są na terenie całej Unii Europejskiej. Szczegóły dotyczące aktualnej oferty Uczelni można znaleźć pod adresem www.studia-online.pl.”

Dziękuję koledze Janowi Faberowi – Prezesowi Podkarpackiej GW IPA za pomoc w nawiązaniu kontaktów pomiędzy uczelnią, a SP IPA skutkującą podpisaniem tego porozumienia.

Tak więc nie pozostaje nic innego jak korzystać ze zniżki na studia przedstawionej przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu!!!

Tekst: Piotr Wójcik