Międzynarodowe Seminarium IPA w Irlandii

371

W dniach od 13 do 20 października 2019 roku koleżanka Magdalena Rasz z KMP we Wrocławiu oraz Sylwia Aleksandrowicz z Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy, wzięły udział w seminarium nt. „Police response to a mass casualty event – First Responder”, które odbyło się w Republice Irlandii. Wizyta na wyspach odbyła się w ramach wymiany policjantów Placement Programme Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA.

Seminarium szkoleniowe miało na celu zwiększenie świadomości i zapewnienie kluczowych umiejętności wymaganych od służb podczas zdarzeń masowych, w których dysproporcja między potrzebami, a możliwościami jest tak duża, że zawodzą wszelkie opracowane standardy reagowania.

Uczestnicy seminarium zapoznani zostali z aktualnymi trendami postępowania w Europie, wypracowanymi na podstawie doświadczeń zgromadzonych w czasie ataków terrorystycznych oraz zdarzeń masowych mających miejsce w minionych latach. Podczas szkolenia omówione zostały elementy wyposażenia, które powinien posiadać „First Responder”, czyli policjant, który pierwszy zjawia się na miejscu zdarzenia. Poruszone zostały także kwestie takie jak komunikacja, rozmieszczenie sprzętu, czy systemy szkoleń. Uczestnicy posiedli dodatkowe umiejętności z zakresu pierwszej pomocy taktycznej, takie jak świadomość sceny, triage, czy działania wobec ofiar masywnych krwawień Szczególny nacisk został położony na umiejętność poradzenia sobie w stresującym i trudnym środowisku, jakimi są początkowe momenty zdarzenia.

Ekspert-psycholog, podkreślił rolę przygotowania umysłu do radzenia sobie z ofiarami masowych wypadków, który pozwala skupić się na kluczowych zadaniach w krytycznych pierwszych chwilach. Powiedział też, jak radzić sobie z następstwami stresu, który jest nieodłącznym elementem tak skrajnych sytuacji. Podsumowaniem szkolenia był udział w symulowanym ataku, w trakcie którego uczestnicy mieli możliwość wykazania się nabytymi umiejętnościami.

Wizyta w Irlandii umożliwiła policjantkom ponadto odwiedzenie oraz wymianę doświadczeń z funkcjonariuszami kluczowych jednostek specjalistycznych w An Garda Síochána (irlandzkiej policji). Jednostki zaprezentowały swój sprzęt, który może być wykorzystany podczas zdarzeń o charakterze masowym. Polskie funkcjonariuszki miały także okazję podzielić się doświadczeniami zawodowymi z kolegami innych krajów, gdyż w seminarium uczestniczyli funkcjonariusze policji członkowie IPA z Anglii, Austrii, Niemiec, Szwajcarii, Szwecji, a nawet Australii.

Ostatnim elementem pobytu w Irlandii była bardzo miła wizyta w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Irlandii oraz spotkanie z Konsulem.

Tekst: Krzysztof Marcjan/Magdalena Rasz

Zdjęca: Magdalena Rasz