Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny 2022!

318

Tegoroczny konkurs fotograficzny będzie opiewał dwie kategorie:  

Kategoria otwarta: dowolny temat lub temat fotograficzny
Kategoria tematyczna: Policja w pracy

Termin zgłaszania się do konkursu upływa 31 lipca 2022 r., a wyłonienie zwycięzców nastąpi 1 września 2022 r.

 Więcej informacji znajdziecie w załącznikach poniżej oraz na stronie: 

https://www.ipa-international.org/photo-competitions
Zapraszamy do zgłoszeń!