Stołeczna Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA wspólnie z Regionem Centralne Biuro Śledcze SGW IPA przygotowały i wsparły organizację obozu kondycyjno-taktycznego dla Reprezentacji Polskiej Policji w Piłce Nożnej Kobiet

504

W dniach 18-22 stycznia 2022 r. w Muszynie odbył się obóz taktyczno-kondycyjny mający na celu ustalenie kadry Reprezentacji Polskiej Policji Kobiet na rok 2022.
W obozie uczestniczyło 21 funkcjonariuszek oraz sztab szkoleniowy po kierownictwem Andrzeja Kuczyńskiego Przewodniczącego Regionu CBŚ SGW IPA. Policjantki na co dzień służą w jednostkach na terenie całego kraju i oprócz pracy w Policji trenują w klubach piłkarskich na różnych szczeblach piłkarskich kobiecych rozgrywek 1 – 4 liga. Zawodniczki biorące udział w zgrupowaniu pracują w następujących komendach: Biurze Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji, Komendzie Stołecznej Policji, Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Krakowie, Radomiu, Gorzowie Wielkopolskim, Gdańsku oraz w Rzeszowie.

Obóz rozpoczął się w dniu 18 stycznia br. wieczorem. Po przyjeździe do Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego PZN „Nestor” w Muszynie, uczestniczki obozu wyszły na pierwszy trening, gdzie trenerzy przyglądali się bacznie każdemu wykonywanemu ćwiczeniu, zwracając uwagę na najdrobniejsze szczegóły. Profesjonalizm, skuteczność oraz technika zawodniczek reprezentacji stanowi ogromne przełożenie na osiągane wyniki. W trakcie obozu funkcjonariuszki wzięły udział w 7 jednostkach treningowych, na których pracowano nad techniką i taktyką gry na hali. Na koniec obozu został rozegrany turniej towarzyski pomiędzy zawodniczkami biorącymi udział w zgrupowaniu. Sport a w szczególności piłka nożna dla środowiska policyjnego odgrywa istotne znaczenie, popularyzuje sport i zacieśnia relacje pomiędzy funkcjonariuszami Policji.
Dla funkcjonariuszek na pierwszym miejscu znajduje się służba, a następnie rozwijanie sportowych pasji. Dlatego też policjantki, które chcą grać w reprezentacji polskiej Policji, muszą wykazywać się profesjonalizmem podczas gry w piłkę nożną, ale również, co istotne osiągać bardzo dobre wyniki w codziennej służbie, wzorowo realizując postawione przed nimi zadania.

Głównym celem zgrupowania było uzupełnienie podstawowego składu, który będzie reprezentował Polską Policję podczas nadchodzących turniejów piłkarskich w kraju oraz zagranicą. Już w marcu 2022 roku Reprezentacja Polskiej Policji Kobiet weźmie udział w jakże ważnym dla środowiska policyjnego „XII Międzynarodowym Turnieju Służb Mundurowych w Piłce Nożnej Halowej im. podkom. Andrzeja Struja o Puchar Komendanta Głównego Policji pod Patronatem Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej”, którego jak co roku współorganizatorami są SGW IPA i Region Centralne Biuro Śledcze. W związku z sytuacją pandemiczną uroczyste otwarcie turnieju oraz mecze turniejowe podczas zawodów im. podkom. Andrzeja Struja odbędą się równolegle w sześciu obiektach sportowych m. st. Warszawy z zachowaniem wszelkich zasad sanitarnych.

Szczególne podziękowania Reprezentacja Polskiej Policji Kobiet kieruje dla organizatora obozu i Selekcjonera Andrzeja Kuczyńskiego Przewodniczącego Regionu IPA CBŚ. Dziękujemy również Bogdanowi Kałuckiemu Dyrektorowi Ośrodka Wypoczynkowego Polskiego Związku Niewidomych „Nestor” w Muszynie za gościnne przyjęcie Reprezentacji oraz włodarzy hal sportowych Muszyna i Złoczywska.

Jak zwykle na wysokości zadania stanęła Stołeczna Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA, która pokryła koszty wynajęcia ww. obiektów sportowych na czas zgrupowania za co bardzo dziękujemy.

Do udziału w tym jednym z największych turniejów służb mundurowych w piłce nożnej na świecie serdecznie zapraszamy reprezentacje Grup Wojewódzkich oraz Regionów IPA.

KOMUNIKAT ZAWODÓW
XII Międzynarodowego Turnieju Służb Mundurowych w Piłce Nożnej Halowej im. podkomisarza Andrzeja Struja o Puchar Komendanta Głównego Policji”pod Honorowym Patronatem Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej

Cel organizowanego Turnieju: Turniej ma na celu upamiętnienie bohaterstwa funkcjonariusza Policji, który 10 lutego 2010 roku będąc na urlopie wypoczynkowym, podjął interwencję wobec dwóch mężczyzn demolujących przejeżdżający tramwaj. Zginął od ciosów nożem zadanym przez jednego z napastników, wypełniając rotę policyjnego ślubowania do końca. Pozostawił rodzinę oraz osierocił dwie małoletnie córki. Dla środowiska policyjnego to bardzo istotne wydarzenie, kształtujące kulturę organizacyjną formacji. Turniej popularyzuje również sport, a w szczególności piłkę nożną, która cieszy się największym zainteresowaniem w środowisku policyjnym oraz wśród służb mundurowych.

Organizator: Biuro Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji, Komenda Stołeczna Policji, Stołeczna Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA. Region IPA Centralne Biuro Śledcze.

Współorganizator: Biuro Logistyki Policji KGP, Centralne Biuro Śledcze Policji, Polski Związek Piłki Nożnej, Stowarzyszenie Weteranów Działań poza Granicami RP, Zarząd Główny NSZZ Policjantów oraz Urząd Dzielnicy m. st. Warszawy: Bielany, Bemowo, Mokotów, Praga Północ, Wola oraz Ochota.

Data i miejsce: 15-18 marca 2022 roku. Hala Sportowa CRS Bielany ul. Lindego 20, Hala Sportowa OSiR Dzielnicy Bemowo ul. Obrońców Tobruku 40, Hala Sportowa DOSiR Dzielnicy Praga Północ ul. Szanajcy 17/19, Hala Sportowa „Koło” OSiR Dzielnicy Wola ul. Obozowa 60, Hala Sportowa LXIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 Dzielnicy Ochota, ul. Skarżyńskiego 8, Hala Sportowa OSiR Dzielnicy Mokotów ul. Niegocińska 2a.

Zasady uczestnictwa w Turnieju: W turnieju mogą uczestniczyć drużyny ze wszystkich rodzajów służb mundurowych z Polski, a także zaproszone reprezentacji z zagranicy. W zespołach mogą wystąpić zawodnicy służący/pracujący tylko w zgłoszonej komórce macierzystej. Organizator może wyrazić zgodę na udział w zawodach drużynom spoza służb mundurowych reprezentujących min. Partnerów oraz Mediów. W zawodach może uczestniczyć jeden zawodnik aktualnie zgłoszony do zawodowych rozgrywek ekstraklasy, pierwszej oraz drugiej ligi!!!.

Drużyna startująca w Turnieju na żądanie organizatora zobowiązana jest przedstawić dokument potwierdzający przynależność zawodnika/zawodniczki do danej formacji. Udział zawodników niebędących funkcjonariuszami, pracownikami lub emerytami ze zgłoszonych reprezentacji jest jednoznaczny z wykluczeniem drużyn z rozgrywek. Drużyny mogą liczy do 12 zawodników wraz z kierownikiem/trenerem, (mogą być grający). Uczestnicy Turnieju powinni być zaszczepieni przeciw COVID -19 lub przedstawić aktualny test na obecność SARS 2

Termin zgłoszenia: Oficjalne zgłoszenie drużyn do udziału w Turnieju zostało wyznaczone przez organizatorów zawodów do 28 lutego 2022 roku. W zgłoszeniu proszę podać nazwę drużyn i liczbę zawodników, kolory strojów oraz dane kierownika reprezentacji z numerem telefonu
i e-mailem, a także podpisana przez zawodników zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku. Informacja o stopniu zaszczepienia całej reprezentacji będzie dla organizatorów bardzo pomocna.

Losowanie grup: Uroczyste losowanie grup turniejowych w kategorii kobiet i mężczyzn odbędzie się 10 marca 2022 roku w siedzibie Komendy Głównej Policji, ul. Puławska 148/150 w Warszawie.

Spotkanie kierowników drużyn: odprawa kierowników ekip odbędzie się 15 marca 2022 roku o godz. 19.00 w Hotelu Łazienkowskim ul. 29 listopada 3B w Warszawie.

Rozgrywki grupowe i finałowe: Mecze grupowe odbędą się w sześciu obiektach sportowych jw. zgodnie z harmonogramem gier oraz regulaminem Turnieju, natomiast mecze fazy pucharowej w dwóch obiektach: Hali CRS Bielany ul. Lindego 20 oraz Hali OSiR „Koło” Dzielnicy Wola, ul. Obozowa 60.

Uroczyste otwarcie i zakończenie Turnieju: Gala otwarcia zawodów oraz mecze turniejowe w związku z sytuacją pandemiczną odbędą się 16 marca 2022 roku o godz. 10.00 równolegle w ww. sześciu obiektach sportowych. Kierownicy drużyn występują podczas uroczystości otwarcia zawodów w umundurowaniu wyjściowym, natomiast pozostali zawodnicy w jednolitych strojach sportowych. Natomiast mecze finałowe oraz uroczysta Gala zakończenia Turnieju odbędzie 18 marca 2022 roku od godz. 14.00 w Hali Centrum Rekreacyjno -Sportowego Dzielnicy Bielany ul. Lindego 20.

UWAGA: Wzorem lat ubiegłych organizatorzy zwracają się z uprzejmą prośbą do startujących w Turnieju reprezentacji o przekazanie na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach pamiątek, gadżetów swoich formacji, które przeznaczone zostaną na cele charytatywne Fundacji.

Podczas ceremonii uroczystego otwarcia i zakończenia turnieju oraz meczów grupowych i finałowych obowiązywać będą obostrzenia związane z Pandemią COVID-19.

Opłata za udział w turnieju: Wpisowe w kwocie 500 złotych od biorącej udział w zawodach drużyny należy wpłacić na konto Stołecznej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa nr 76 2130 0004 2001 0522 7574 0001 z dopiskiem „Wpisowe-Turniej Struja 2022” (z nazwą drużyny) lub osobiście w czasie trwania przedsięwzięcia. Faktury w formie noty księgowej zostaną wystawione zainteresowanym drużynom w miejscu zawodów.

Zakwaterowanie: Hotel ATOS, PORTOS, ARAMIS ul. Mangalia 1, 02-758 Warszawa – kontakt: tel.: +48 22 207 70 00, e-mail: atos@starthotel.pl, Hotel Łazienkowski ul. 29 listopada 3B,
00-465 Warszawa – kontakt; tel.: +48 22 851 02 32, kom. +48 512 105 156, e-mail: hotel.lazienkowski@cul.com.pl.

Wszelkich informacji związanych z wydarzeniem udzieli Państwu pomysłodawca
i koordynator ds. organizacji Turnieju Andrzej Kuczyński, tel. 725 211 165, e-mail: ipa.pulkownik@o2.pl.