Zebranie Prezydium Krajowego Zarządu SP IPA

156

Po kilkumiesięcznej przerwie w organizacji „stacjonarnych” zebrań związanej z epidemią koronawirusa, Prezydent SP IPA postanowił zwołać posiedzenie Prezydium Krajowego Zarządu SP IPA. Odbyło się ono w dniach 9-10 lipca 2021 r., w Hotelu „OFICERSKI YACHT CLUB PACIFIC” w Augustowie, (hotel rekomendowany SP IPA). Na zebranie stawiło się 8 osób z dziewięcioosobowego Prezydium oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej SP IPA.

W trakcie zebrania Prezydent omówił sprawy związane z bieżącym funkcjonowaniem Stowarzyszenia oraz przedstawił sprawozdanie z działalności Prezydium w 2021 r. Następnie każdy z członków Prezydium krótko omówił swoje działania w 2021 roku, i tak: Skarbnik przekazał informację o realizacji budżetu SP IPA oraz dane liczbowe dot. pozyskania i wydatkowania środków finansowych z odliczenia 1% podatku., Sekretarz omówiła zrealizowane zadania wynikające z jej zakresu obowiązków, Zastępca Sekretarza Generalnego przedstawił informację z realizowanej przez niego archiwizacji dokumentacji wytworzonej przez SP IPA i inwentaryzacji mienia będącego w dyspozycji członków Prezydium. Wiceprezydenci poinformowali o podejmowanych przez siebie działaniach w ramach swoich zakresów obowiązków. Koledzy zajmujący się wytwarzaniem legitymacji IPA przedstawili dane dot. wydanych legitymacji członkowskich i „zasłużonych”. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił informację z jej prac oraz plan działania Komisji w 2021 roku. Redaktor Naczelna „Wiadomości SP IPA” (poprzez połączenie online) przedstawiła plany związane z najbliższym wydawaniem czasopisma oraz z obchodami 25-lecia naszej gazety.

Ponadto wszyscy członkowie Prezydium przedstawili swoje pomysły zadań do realizacji przez Prezydium w 2021 i 2022 roku. Zostały one szczegółowo omówione i przedyskutowane, a na koniec niektóre z nich zostały przyjęte do realizacji.

W sobotę 10 lipca, odbyła się uroczysta kolacja z udziałem Prezesa Podlaskiej GW IPA kol. Dariusza Kuzi, podczas której Prezydent SP IPA wręczył medale „Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA” trzem członkom Podlaskiej GW IPA.

Szczególne podziękowania należą się koledze Przewodniczącemu Regionu IPA Suwałki i członkom Prezydium tego Regionu za profesjonalne przygotowanie logistyczne tego zebrania.

Tekst: Piotr Wójcik

Zdjęcia: członkowie Prezydium SP IPA